15e nieuwsbrief 15-03-’13 perspectieven van vrije energie

1. Inleiding:

Ik krijg de laatste tijd regelmatig vragen over hoe het staat met de diverse projecten dus wordt het hoog tijd om weer een nieuwsbrief te schrijven over vrije energie ook al is het onmogelijk om daarin volledig te zijn.

De een wil alleen maar een korte samenvatting resp. overzicht en de ander wil juist uitgebreid geïnformeerd worden. Ik probeer een tussenweg te bewandelen en als het te uitgebreid dreigt te worden verwijs ik zo mogelijk naar een internetsite.

In ieder geval gebeurt best veel op dit gebied en in dat opzicht kan ik zeggen dat ik mij uitstekend vermaak mede omdat ik de overtuiging heb dat werkelijke oplossingen voor ons energieprobleem, en alles wat daarmee samenhangt, steeds dichterbij een realiteit komen.

2. Muammer Yildiz uit Turkije:

Een aantal van jullie zullen je nog herinneren dat Yildiz in april 2010 een presentatie gaf van zijn Vrije Energie unit, gebaseerd op permanente magneet technologie, aan de TU-Delft. Zijn unit kon ca 200 á 250Watt produceren. Sindsdien werd het wat stil maar Yildiz (een vroegere politie-inspecteur) zat niet stil en zou inmiddels meer dan 50 prototypen gebouwd hebben.

Muammer Yildiz uit Turkije

Yildiz in Geneve 10-14 April 2013 met 2 motoren

Het was zo sterk dat hij bereid was om in januari’13 gedurende 30 dagen een unit in een afgesloten ruimte te aan een universiteit te demonstreren. Dit alles is echter helaas nog niet van de grond gekomen doordat het heel moeilijk blijkt te zijn om waterdichte afspraken te maken. Dit wordt nog extra bemoeilijkt omdat het wereldpatent nog niet rond is en hij daarom uiterst voorzichtig te werk gaat. Hij zou inmiddels units hebben gebouwd die 0,35 tot 365kW(!) vermogen zouden kunnen leveren. Dit klinkt natuurlijk heel fantastisch in mijn oren. Om nog meer hierover te weten kun je kijken op: http://pesn.com/2013/03/11/9602287_Yildiz_Magnet_Motor–Turning_to_Public_Instead_of_Universities_for_First_Major_Validation/

3. De Heer Keshe uit België/Iran met zijn plasma generator:

De heer Keshe zou eind 2012 zijn 3 a 4kW plasmagenerator beschikbaar stellen aan degene die voor 500 euro ingetekend hadden. Omdat er problemen met de Belgische regering ontstonden die dreigden met in beslagname van de spullen moesten er wijzigingen aangebracht worden. Hierom werd de levering uitgesteld naar eind februari. Op 26 febr. kreeg ik het bericht dat er problemen waren met de afdichting en dat de levering uitgesteld werd tot eind april. Ik zeg dan maar: wat in het vat zit verzuurt niet en vol verwachting klopt mijn hart!

4. Teruglevering van stroom aan het openbare net:

Vrij algemeen is bekend dat er tot een max. van 5.000kWh zonder problemen terug geleverd kan/mag worden. Dit heet: “salderen” wat ook betekent dat je hetzelfde bedrag/kWh terug krijgt als wat je er voor betaalt als je niet teruglevert. Dit is echter wel beperkt tot het eigen verbruik. Als je dus minder dan 5.000kWh verbruikt is de saldering dus ook minder.

Als je dan toch meer kWh denkt te gaan produceren dan je verbruikt is het belangrijk dat je dit op tijd laat weten aan zowel de energieleverancier als aan de netbeheerder.

Een voorbeeld: stel dat je verbruik 3.600 kWh/jaar is maar je hebt een Vrije Energie unit die 3,5kW produceert (bv. de unit van Keshe!) gedurende 24uur/dag en 365dg/jaar. Dit levert dus 3,5x24uur x 365dg/jaar=30.600 kWh/jaar op.

Stel dat je nu 0,22/kWh betaalt dan wordt, afhankelijk van de energieleverancier (Nuon: 5,9 ct/kWh; Eneco 9,2 ct en de meeste 7 á 8ct/kWh) maar stel 7,5ct/kWh, terugbetaald.

De totale opbrengst wordt dan: 3.600×0,22+(30.600-3.600)x0,075=€792,- + €2.025,-= €2.817,-/jaar.

Als zo’n unit €5.000,- zou kosten dan heb je hem in 5000/2817=1,8 jaar terugverdiend.

Wel moet rekening gehouden worden met aansluitkosten + beveiliging (en eventuele verzekeringen?) voor het geval dat bv. het net uit zou vallen of iets dergelijks.

5. Mijn bezoeken aan John Rohner (Inteligentry/PlasmErg), LasVegas en Orlando:

Mede door mijn scepsis t.a.v. deze man hebben we slechts $5.000,- in zijn project gestoken als aanbetaling voor een mogelijk toekomstig master-licentie voor Nederland. Het probleem met John was dat hij prachtige verhalen wist te vertellen waardoor er ook best veel mensen van all over the world zijn master-licentie hebben gekocht voor $50.000,- maar dat hij (nog) steeds geen draaiende unit liet zien. Begin december ’12 zou hij echter op de grote energiebeurs te Orlando/Florida zijn draaiende Plasma-Motor laten zien. Toen ik daar kwam, mede met vrij veel licentiehouders van over de hele wereld, bleek dat hij toch weer geen draaiende unit liet zien met allerlei redenen waarom niet. Ik was behoorlijk teleurgesteld dat hij “weer” niet waarmaakte wat hij had beloofd. Tot mijn verbazing reageerden de licentie-houders vrij gelaten en bleven hem vertrouwen dat het wel allemaal goed zou komen….

Plasma-engine uit LasVegasOp 5 maart jl. is er een inval geweest door ca 12 FBI-agenten die alles wat daar in zijn kantoor was in beslag hebben genomen en de bankrekeningen hebben geblokkeerd.

Een en ander is uitgebreid te lezen op: http://inteligentry.com/index.html en op
http://inteligentry.com/report.html echter ook het proces verbaal van de FBI is bekend en te lezen op: http://www.sec.gov/litigation/complaints/2013/comp22639.pdf
Hierin wordt John beschuldigd van fraude en niet nakomen van toezeggingen resp. afspraken.

Ik kan mij vrijwel volledig herkennen in wat in het proces verbaal staat want dit zijn precies de terughoudingen die ik sinds het begin heb gehad en dat er nog steeds geen draaiende unit beschikbaar is. Wordt vervolgd.

6. Ontwikkelingen t.a.v. LENR- LowEnergyNuclearReactions, ook koude kernfusie genoemd:

6.1 In de 14e nieuwsbrief ben ik hier al vrij uitgebreid op ingegaan

6.2 Andrea Rossi met zijn E-Cat (Energy Catalyzer) biedt nu containers aan van 100×10=1000kW die dus 1MW warmte produceren.

Men hoopt binnenkort een demo beschikbaar te hebben. Ook werkt Rossi heel hard aan eenzelfde unit die hoge temperaturen produceert waarmee stoom kan worden gecreëerd en waarmee een stoomturbine wordt aangedreven die weer mechanische energie of samen met een generator elektriciteit kan opwekken.

energy-catalyzer

6.3 Defkalion Griekenland/Canada:

Op 23 febr. kreeg ik het volgende bericht: “At the moment we are not selling products (Hyperion). The final testing of a licensable Hyperion is expected to be before the end of this year 2013. However, we are working with a number of companies that have shown an interest to take our lab prototype reactor and further develop it according to their own expertise. This is going well for us.”

Oke, afwachten dus.

6.4 Brillouin San Francisco:

Gerard Essing, een college van mij, is daar nu een aantal keren geweest en heeft hele prettige contacten met hen opgebouwd. Men werkt daar aan zowel de zogenaamde coldtube (100-150ºC) als aan de hot tube boiler (400-550 ºC?).

Door elektrolyse wordt water omgezet in waterstof wat in een rooster van Nikkelpoeder (is de katalysator), onder invloed van elektrische pulsen, via verschillende isotopen van water (deuterium, tritium) wordt omgezet in uiteindelijk Helium. Bij dit proces komt veel warmte vrij. Men noemt dit geen LENR maar CECR ofwel: Controlled Electron Capture Reactions”.

6.5 Samenvatting:

Er wordt op diverse trajecten, waarbij ik alleen de belangrijkste heb genoemd, hard gewerkt aan geheel andere vormen van kernenergie dan tot nu toe voor mogelijk werd/wordt gehouden en ik ben er van overtuigd dat dit ook een reële toepassingsmogelijkheid biedt om nieuwe vormen van (kern-)energieopwekking te realiseren ook al kan de huidige/gangbare wetenschap hier nog weinig mee omdat men er zich niet echt voor open (durft) te stellen om hun aanzien niet te verliezen. Hoe dan ook, dit alles zit in een enorme stroomversnelling die niet meer te stoppen is.

7. Een unit uit Engeland:

Op 3 en 4 dec. ben ik samen met een collega (Kees van der Koppel) naar Engeland geweest om daar een ongelooflijk inventieve uitvinder te bezoeken. Wij beiden waren diep onder de indruk wat deze man reeds gepresteerd had. Wij hebben hem dan ook financieel gesteund om een van zijn apparaten verder te ontwikkelen tot een productierijpe unit. Ja, vol verwachting klopt ons hart! We hopen hem binnenkort weer te gaan bezoeken om zelf te zien hoe ver hij inmiddels is gekomen.

8. “Erstaunlicher Haaker-Konverter mit raumenergiegestützter Stromerzeugung“:

In het Duitse blad Net-Journal stond een heel interessant artikel over deze Herr Haaker met zijn unieke uitvinding vandaar dat we een bezoek aan hem hebben gebracht op 7 jan.’13 samen met een collega, Han Vriezen te Lügde/Dtsl.

Uiteindelijk bleek toch dat we beiden niet overtuigd waren dat deze vinding een substantieel vermogen zou kunnen leveren en dat de mogelijkheid om dit te veranderen nog niet zomaar voor het oprapen was.

9. Diverse andere projecten:

Zo zijn er nog diverse andere projecten waar ik direct of indirect bij betrokken ben of contact mee heb. Dit gaat nu te ver omdat het ook merendeels langere termijn projecten zijn.

10. Samenvatting:

Hoewel er nog steeds niet een unit is die direct besteld kan worden, behalve dan de Keshe-plasmamotor, hangen er toch hele boeiende mogelijkheden in de lucht. Als Yildiz op korte termijn echt naar buiten gaat treden komt alles plotseling veel dichterbij. Ook van Keshe heb ik vrij hoge verwachtingen.

T.a.v. LENR ontwikkelingen hangen een aantal mooie ontwikkelingen in de lucht ook al kan het nog wel tot eind dit jaar duren voordat we daar op huishoudniveau daadwerkelijk gebruik van kunnen maken.

Maar hoe dan ook hele mooie ontwikkelingen komen steeds dichterbij om ook daadwerkelijk gerealiseerd te worden.

Op 10 febr. jl. heb ik een presentatie gegeven in het nieuwe Pateo centrum te Oudewater over de laatste stand van ontwikkelingen op dit gebied.

U kunt deze presentatie HIER bekijken

Ben je ook enthousiast over al deze ontwikkelingen geef dan ook aan anderen door dat men zich gratis kan aanmelden op deze nieuwsbrieven via de website.

Een energierijke groet,

Dick Korf,
initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting FreeEnergy4All.