Nieuwe Solid State Unit zorgt voor opzienbarende resultaten

16e Nieuwsbrief met geheel nieuwe perspectieven van Vrije Energie Solid State Unit 8-08-‘13.

1. Inleiding:

Diverse geïnteresseerden in Vrije Energie ontwikkelingen stellen mij via de mail de vraag of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn. Dan zit ik soms met een dilemma, hoe te antwoorden omdat ik moeilijk iedereen individueel van de laatste stand van zaken op de hoogte kan stellen zonder al die anderen die ook benieuwd zijn ook te informeren. En als dan de tijd nog niet rijp is om een nieuwsbrief rond te sturen dan vraagt men zich natuurlijk af of er nog wel nieuws is met soms ook het gevoel van: ja, Dick doet wel steeds enthousiast maar komt die doorbraak nu nog eens een keer?

Ik ben nu ruim 5 jaar heel enthousiast op zoek naar Vrije Energie oplossingen, heb daarvoor diverse continenten bezocht (o.a. China, Australië, USA, enz.) maar ondanks dat ik hele boeiende projecten heb gezien is er toch (binnen mijn gezichtsveld althans) nog steeds geen productierijpe unit uitgekomen en dan zou menigeen waarschijnlijk opgeven. Maar als je als techneut er echt in gelooft dan weet je, op een goede dag gaat het toch gebeuren.

En beste belangstellenden, ik heb sterk het gevoel dat het nu zo ver is….., ja Echt, de doorbraak is nabij!

2. Wat is er dan gebeurd?

Ik kan nu een verhaal ophangen over de ontwikkelingen t.a.v. Yildiz die ik onlangs nog ontmoette in Berlijn, waar hij zijn permanente magneetmotor van 5kW zou presenteren, of over dhr. Keshe die nog steeds niet zover is dat hij met zijn 3 á 4kW Plasmagenerator naar buiten komt. Of John Rohner uit LasVegas wiens spullen in beslag zijn genomen op basis van verdacht te worden van frauduleuze handelingen met het vergaarde aandelenkapitaal en die ik korte tijd geleden nogmaals in Frankfurt ontmoette, of de ontwikkelingen t.a.v. LENR, een vorm van koude kernfusie, enz, enz.

Nee ik ga mij nu beperken tot alleen de allerlaatste ontwikkelingen die m.i. kunnen gaan zorgen voor de echte doorbraak op Vrije Energie gebied.

Word je al warm bij deze gedachte? Nou ik kan je zeggen dat ik het zelf ook amper geloven kon toen ik er bij betrokken raakte en het met eigen ogen zag…!

3. Ontwikkelingen t.a.v. ‘n Nieuwe Solid Sate Unit

Het is nu precies 1,5 maand geleden dat ik uitgenodigd werd om in Stuttgart een nieuwe Solid State unit te gaan bekijken. Samen met een collega (Eric Nuver) zijn we daar geweest en konden onze ogen niet geloven.

solid state unit

Links de compacte Trafo en rechts de meetinstrumenten met de kWh-meter. Links op de grond 1 van de 2 bouwlampen die als belasting waren aangesloten.

De getoonde unit (zie foto) was aan het 3-fasennet gekoppeld en op het moment dat er 2 lampen aanhingen van samen ca 1700 Watt werd er geen stroom verbruikt. Toen echter de lampen uitgeschakeld werden zagen we dat er ca 1700 Watt terug gepompt werd in het net! We zagen niet alleen de opgestelde kWh meter terugdraaien maar ook de kWh meter in de centrale meterkast draaide toen de andere kant op!

De unit bestaat uit een transformator die op een bepaalde manier gewikkeld is en van heel speciaal transformatorblik is opgebouwd. D.m.v. condensatoren wordt een resonantieveld opgewekt in een van de fasen waardoor er blijkbaar extra energie uit het “kwantumveld” wordt aangetrokken.

Men had de beste Fluke-meters aangesloten waardoor je exact de stroom, de spanning, vermogen, de faseverschuiving i.v.m. blindstroom, enz direct kon volgen. Wij waren perplex! Wat is dit, hoe kan dit, we stonden er bij en…

Afgelopen week zijn we er nogmaals geweest. Helaas konden we niet die extra testen doen die we wilden doen maar wel hebben we ook de andere ontwikkelingen gezien waar men heel hard aan werkt. Zo was er een unit in ontwikkeling die op het 1-fase net aangesloten kan worden. Ook was er een prototype van een z.g. autonome unit die dus los van het net energie kan produceren. Men is ook bezig een zeer compacte 1kW-unit te ontwikkelen en een unit die geschikt zou zijn voor mobiele toepassingen. Deze zijn allemaal nog in ontwikkeling maar de besproken z.g. 2kW unit (nu nog 1,7kW maar in de toekomst waarschijnlijk 2kW) die is al min of meer productierijp!

4. Wat zijn de specifieke voordelen van een Solid-State-unit?

Het is de meest ideale Vrije Energieoplossing omdat er geen bewegende delen aan zitten, dus geen slijtage, hij is nagenoeg geluidloos, compact en past dus in elke meterkast. De besproken unit is robuust, d.w.z. er kan weinig aan stuk gaan, kan niet overbelast worden want hij hangt direct en constant aan het 3-fasennet m.a.w: stekker in het stopcontact en daar gaat’ie.

Mogelijk Nadeel: ofschoon veel huisaansluitingen weliswaar al een 3-fase aansluiting van buiten tot aan de meterkast hebben, zijn deze vaak nog niet doorgetrokken tot na de meter, waar meestal slechts 1-fase in gebruik is. In dat geval moet de netbeheerder die doorverbinding aanbrengen.

5. Terug levering van stroom aan het openbare net:

De regels zijn nu zo dat iedereen tot aan zijn eigen verbruik mag “salderen” d.w.z. hetzelfde bedrag terugkrijgt voor wat hij anders zou betalen. Voor alles wat je meer produceert krijg je een lager bedrag omdat in de kWh-prijs bijna 2/3 aan energiebelasting en BTW is begrepen. Lag deze prijs aanvankelijk op 6 tot 7,8 ct/kWh, momenteel betaalt Eneco de hoogste prijs van alle energieleveranciers nl. zelfs 9,2ct/kWh.

Als je dus meer kWh denkt te gaan produceren dan je verbruikt is het belangrijk dat je dit op tijd laat weten aan zowel de energieleverancier als aan de netbeheerder.

Een voorbeeld:
Stel dat je verbruik 4.000 kWh/jaar is maar je hebt een Vrije Energie unit die 2kW produceert gedurende 24uur/dag en 365dagen/jaar! Dit levert dus 2kWx24uur x 365dg/jaar = 17.500 kWh/jaar op. Stel dat je nu €0,225/kWh betaalt dan wordt, afhankelijk van de energieleverancier maar stel Eneco, 9,2 ct/kWh terugbetaald. De totale opbrengst wordt dan:
4.000×0,225 + (17.500-4.000) x 0,092 = €900,- + €1.240,- = €2.140,-/jaar.

Als zo’n unit incl. BTW €6.000,- zou kosten dan heb je hem in 6.000/2.140=2,8 jaar terug verdiend. Daarna levert hij dan elk jaar €2140,- op!

Wel moet rekening gehouden worden met aansluitkosten voor een 3-fasen aansluiting door de netbeheerder.

Als je echter zo’n unit samen met jouw buurman koopt en ieder gebruikt hem de helft van de tijd dan wordt de opbrengst : 8.000×0,225 + (17.500-8.000) x 0,092 = €1800,- + €874,- = €2.674,-/jaar met een terugverdientijd van slechts: 6.000/2.674 = 2,2jaar!


pijl rechtsIn vergelijking met bv. zonnepanelen is zo’n korte terugverdientijd natuurlijk fantastisch.
pijl rechtsEen ander voordeel is dat deze unit 24uur/dag energie levert en dus niet alleen als de zon schijnt!

6. Hoe ver zijn wij?

Als Stichting FreeEnergy4All kunnen wij de licentie kopen voor Nederland en België.
Voorlopig richten wij ons nog alleen op Nederland. Daarvoor zijn een aantal miljoenen nodig waarvoor ik druk bezig ben om dit rond te krijgen.

Als iemand nog ideeën heeft of mensen kent die graag mee willen investeren in deze prachtige vorm van energieopwekking om dit op ’n ideële en ethisch verantwoorde manier in de wereld te zetten tegen een aantrekkelijke vergoeding, en die bovendien met substantiële bedragen kunnen bijdragen (minimaal €500.000,-), dan hoor ik dat heel graag

7. Aanvullingen:

De genoemde bedragen en berekeningen zijn een voorlopige schatting. We willen nog een aanvullende proef na de vakanties doen die 100% zekerheid biedt dat wat gesteld is ook 100% waar is.

Ben je ook enthousiast over al deze ontwikkelingen geef dit dan ook aan anderen door:

Men kan zich Gratis aanmelden op onze Nieuwsbrieven via www.FreeEnergy4All.nl

Een energierijke groet,

Dick Korf,
Initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting FreeEnergy4All.

P.S.:
Als het tot levering komt dan zal in volgorde van inschrijving op de nieuwsbrieven geleverd gaan worden waarbij degene die in het begin schenkingen hebben gedaan aan de Stichting natuurlijk voorrang krijgen.