Positieve Ontwikkelingen Rond De Nieuwe “Energie Versterker”

17e Nieuwsbrief met de vraag: hoe staat het nu met de nieuwe Energie Versterker 8-12-2013

1. Inleiding:

Van diverse kanten komt de vraag: Dick je hebt ons best enthousiast gemaakt met jouw laatste (16e) nieuwsbrief over de z.g. Solid State unit, ook genoemd de Energie Versterker, maar hoe staat het er nu mee?

Wat ik in de 16e Nieuwsbrief reeds vermeldde was dat ik samen met Eric Nuver en later ook met Han Vriezen (2x elektrotechnici) 2x naar Stuttgart ben geweest en dat we daar het meest ideale Vrije Energie apparaat hebben zien werken die NB 1.700Watt netto produceerde (later wordt dit 2kW), zonder bewegende delen (dus geen slijtage!), zonder hinderlijke geluiden, compact, robuust (en dus bedrijfszeker) en in nagenoeg elke meterkast past. Zie foto:

solid state unit

Links de compacte Trafo en rechts de meetinstrumenten met de kWh-meter. Links op de grond 1 van de 2 bouwlampen die als belasting waren aangesloten.

Voor meer info hierover zie vooral de 16e Nieuwsbrief

2. Wat is er inmiddels gebeurd?

Na ons 2e bezoek is het stiller in de communicatie met Stuttgart geworden dan wij hadden gewenst. Ook hadden wij enkele vrij simpele vragen gesteld waar we maar geen antwoord op kregen. Wel kregen we te horen dat de CEO in Stuttgart het heel druk had en bij wijze van spreken dag en nacht werkte om vooral de oudere contacten voorrang te geven om licenties voor deze zo unieke uitvinding uit te geven en te stroomlijnen.

Onlangs echter heb ik de CEO zelf weer telefonisch gesproken en afgesproken dat we welkom zijn om bv. aanvullende testen te doen en om de Energie versterker te laten zien werken.

Ook is afgesproken dat er half januari weer meer ruimte zal zijn om verder te onderhandelen en het contract voor de licentie voor Nederland verder uit te werken. Mijn gevolgtrekking is ook dat het allemaal wat langer duurt dan gewenst omdat de productielijn voor de 2kW unit op dit moment nog niet is opgestart waardoor er ook nog niet al te veel druk op de ketel staat. Maar ondertussen: wat in het vat zit verzuurt niet denk ik dan maar!

3. Wat gebeurt er nog meer?

Inmiddels hebben we contacten gelegd met de uitvinder van “Herman de Stroomverdeler”.

Dit is een vrij unieke uitvinder die een apparaat heeft ontwikkeld om diverse huizen aan te kunnen sluiten op bv. één compleet systeem van zonnepanelen (of windmolen). Volgens een bepaalde verdeelsleutel wordt dan de opgewekte energie verdeeld over het aantal aangesloten huizen.

Dit is daarom interessant omdat deze verdeelsleutelmogelijkheid ook toegepast kan gaan worden indien een Energie Versterker aangesloten zou worden op meerdere woningen. Dit is m.n. nuttig omdat op deze wijze de terugverdientijd van de Energie Versterker het kortst wordt!
Een ander heel boeiend bezoek is de afgelopen week gebracht aan een groep woningbouwbedrijven die samen met een aantal woningcorporaties een deal hebben gesloten om 111.000 huurwoningen zodanig te renoveren dat deze “energieneutraal” worden. Daar is een bedrag mee gemoeid van maar liefst 6,5 miljard Euro! Het resultaat van ons bezoek is dat men heel enthousiast is om dit toe te gaan passen op dit project. Dit biedt hoe dan ook prachtige perspectieven voor ons zo unieke project.

Nog een ander interessant aspect is dat we een plan hebben uitgewerkt om voor diegenen die niet over voldoende financiële middelen beschikken om zelf een EV te kopen deze toch ter beschikking kunnen krijgen via een leaseconstructie. Ons plan is dan dat de leasemij de units gratis ter beschikking stelt m.a.w. een unit aan een huiseigenaar least waarbij de huiseigenaar bv. 20% korting krijgt op zijn/haar (elektrische-) energierekening. Maar dat niet alleen, maar dat men ook na bv. 5 á 6 jaar de unit kan overnemen voor een gering bedrag.

In dit geval worden de verbruikskosten niet meer aan de energiemij betaald maar direct aan de leasegever. Ook zal de opbrengst van de meer geproduceerde stroom dan verbruikt direct door de energiemij aan de leasegever worden overgemaakt. Op deze manier kan een rendement op de investering gerealiseerd worden van 15 á 20%, wat toch als heel aantrekkelijk kan worden beschouwd. Op deze manier ontstaat er een 4x win-win situatie nl:

  • voor de huiseigenaar of bewoner: die korting op zijn/haar energierekening krijgt en na een aantal jaren zelfs de beschikking over de unit krijgt,

  • de leasegever die een aantrekkelijk rendement realiseert,

  • de energiemaatschappij die 100% groene energie geleverd krijgt i.p.v. “groene” energie met een duidelijk grijs randje,

  • maar ook de Stichting FreeEnergy4All die inkomsten ter beschikking krijgt om daar weer andere ideële initiatieven mee te ontwikkelen.

Hierbij een herhaling van info die ook deels in de 16e nieuwsbrief staat maar vooral vermeldenswaardig is voor nieuwe lezers:

4. Wat zijn de specifieke voordelen van een Solid-State-unit?

Het is de meest ideale Vrije Energieoplossing omdat er geen bewegende delen aan zitten, dus geen slijtage, hij is nagenoeg geluidloos, compact en past dus in elke meterkast. De besproken unit is robuust, d.w.z. er kan weinig aan stuk gaan, kan niet overbelast worden want hij hangt parallel aan de verbruikers aan het 3-fasennet m.a.w: stekker in het stopcontact en daar gaat’ie.

Een klein nadeel: ofschoon veel huisaansluitingen weliswaar al een 3-fase aansluiting van buiten tot aan de meterkast hebben, zijn deze vaak niet doorgetrokken tot aan de meter en is normaliter slechts 1-fase in gebruik. In dat geval moet de netbeheerder deze doorverbinding aanbrengen. Verwacht wordt dat dit hooguit enkele honderden Euro’s zal gaan kosten.

5. Terug levering van stroom aan het openbare net:

De regels zijn nu zo dat iedereen tot aan zijn eigen verbruik mag “salderen” d.w.z. hetzelfde bedrag terugkrijgt voor wat hij anders zou betalen. Voor alles wat je meer produceert krijg je een lager bedrag omdat in de kWh-prijs meer dan 50% aan energiebelasting en BTW is begrepen. Lag deze prijs aanvankelijk op 6 tot 7,8 ct/kWh, momenteel betaalt Eneco de hoogste prijs van alle energieleveranciers nl. zelfs 9,2ct/kWh.

Als je dus meer kWh denkt te gaan produceren dan je verbruikt is het belangrijk dat je dit op tijd laat weten aan zowel de energieleverancier als aan de netbeheerder.

Enkele voorbeelden:

Stel dat je verbruik 3.500 kWh/jaar is maar je hebt een Energie Versterker die 2kW produceert gedurende 24uur/dag en 365dagen/jaar! Dit levert dus 2kWx24uur x 365dg/jaar = 17.500 kWh/jaar op. Stel dat je nu €0,23/kWh betaalt, dan wordt, afhankelijk van de energieleverancier maar stel Eneco 9,2 ct/kWh betaald bij teruglevering. De totale opbrengst wordt dan:
3.500×0,23 + (17.500-3.500) x 0,092 = €805,- + €1.288,- = €2.093,-/jaar.
Als zo’n unit incl. BTW €6.000,- zou kosten dan heb je hem in 6.000/2.093=2,9 jaar terug verdiend. Daarna levert hij dan elk jaar €2.093,- op!

Als je echter zo’n unit samen met jouw buurman koopt en ieder gebruikt hem de helft van de tijd dan wordt de opbrengst : 7.000kWhx€0,23 + (17.500-7.000) x €,092 = €1.610,- + €945,- = €2.555,-/jaar met een terugverdientijd van slechts: €6.000/€2.555 = 2,35jaar! Alles wat dan teruggeleverd wordt aan het net moet dan natuurlijk ook samen gedeeld worden.

pijl rechtsIn vergelijking met bv. zonnepanelen is zo’n korte terugverdientijd natuurlijk fantastisch.

pijl rechtsEen ander voordeel is dat deze unit 24uur/dag energie levert en dus niet alleen als de zon schijnt!

6. Hoe ver zijn wij?

Als Stichting FreeEnergy4All kunnen wij de licentie kopen voor Nederland en België.

Voorlopig richten wij ons nog alleen op Nederland. Daarvoor zijn een aantal miljoenen nodig waarvoor we druk bezig zijn om dit rond te krijgen. Het ziet er ook naar uit dat dit gaat lukken!

We hopen met ons bezoek in januari aan Stuttgart de besprekingen af te kunnen ronden en dat ook de productie van de 2kW-units gestart gaat worden die dan in de eerste helft 2014 op de markt zouden kunnen kopen (dus nog geen garantie!).

7. Aanvullingen:

Als het tot levering komt dan zal in volgorde van inschrijving op de nieuwsbrieven geleverd gaan worden waarbij degene die in het begin schenkingen hebben gedaan aan de Stichting natuurlijk voorrang krijgen.

Een energierijke groet,

Dick Korf

Dick Korf oprichter en CEO van NewEnergy4All BV alsmede voorzitter van de Stichting FreeEnergy4All

Ben je ook enthousiast over al deze ontwikkelingen geef dit dan ook vooral aan anderen door: