25e nieuwsbrief 18 augustus, 2019

1 – Inleiding

Gelukkig kunnen we dat geduld en uithoudingsvermogen nog steeds opbrengen, gewoon omdat we op meerdere plaatsen vooruitgang zien en er nog steeds in geloven, mede op grond van de dingen die we gezien hebben en die onze verwachtingen bevestigen.

Zo zijn we al enige tijd in contact met uitvinders in het verre oosten die, met nog enkele kinderziektes om langdurig te functioneren, al best ver zijn met een uitvinding die heel professioneel over komt . We zijn met ze in contact om een licentie voor NL te verwerven en ze hebben laten weten daar in principe voor open te staan. We praten dan zowel over een distributie licentie maar ook over de productie licentie.

Het doet ons goed ons gesteund te voelen door jullie nieuwsbrieflezers omdat jullie regelmatig reageren en (gelukkig) ook nog steeds grote interesse hebben in nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van VE (vrije energie) en vooral in werkende, betrouwbare apparaten. Dat motiveert ons om rustig, maar stug door te blijven gaan met onze zoektocht.

Er zijn dit jaar een aantal hoopgevende ontwikkelingen en ook enkele grote teleurstellingen t.a.v. apparaten waar we ons mee bezig hielden. Tijdens het Vrije Energiecongres van begin oktober 2018 in Königstein in Duitsland zou er zo’n apparaat getoond worden, maar dat was op het laatste moment toch niet mogelijk.

Hieronder geven we een verkort beeld van de diverse ontwikkelingen en apparaten waar we ons zoal mee bezig hebben gehouden en die bij ons in de picture staan.

2 – “10kW” Magneetmotor + Generator uit het Verre Oosten

10kw-magneetmotor

10kw-magneetmotor

Zoals we eerder al meldden hebben we contact met een bedrijf in het verre oosten dat naar verluidt 5 resp. 10kW units kan leveren. De magneetmotor daarin werd door een Rus ontwikkeld.

Een demo unit zou nu 3kW leveren. Na patenteren en verdere doorontwikkeling heeft men nu units van 5kW en 10kW ontwikkeld. Door onderlinge koppeling van meerdere units kunnen naar verluidt ook hogere vermogens opgewekt worden.

10kW-Magneetmotor-GeneratorZoals bekend kunnen dergelijke apparaten dan ingezet worden t.b.v. de autonome elektrische energie voorziening voor een aantal huizen samen, een klein bedrijf, etc.

10 kW magneetmotor- GeneratorDe units zijn volledig beschermd tegen opening of ongeoorloofd gebruik, d.m.v. ingebouwde sensoren, GPS, GSM, WiFi etc, en werken alleen in het vooraf overeengekomen licentiegebied. Omdat er bewegende delen in zitten is er jaarlijks onderhoud c.q. vervanging van bv. lagers etc nodig.

De `Duitse firma Gaia, waarmee wij goede contacten onderhouden, is heel actief betrokken bij de ontwikkeling en het testen van dit apparaat.

Zo is er ook een “live” test uitgevoerd, waarbij de unit meerdere malen een aantal uren c.q. ruim een dag draaide (niet geheel duidelijk of dit onbelast of belast was), waarna de test helaas gestopt moest worden vanwege een defect. Dit wordt nu onderzocht en gerepareerd.

Een pessimist zou kunnen zeggen: “zie je wel, het werkt gewoon niet”, een optimist zou zeggen: “zie je wel, we maken vorderingen, want de unit bleek al geruime tijd geheel autonoom te kunnen draaien!”. (Het is maar net hoe je er naar kijkt)

Enige nadere Duiding:

Een 10kW unit levert in principe 10kWx 24uur x 365dagen = 87.600kWh per jaar op. Deze units leveren dit vermogen in principe “continu” en dus niet alleen wanneer de zon schijnt of de wind waait. Een 10kW unit is dus al goed voor gemiddeld ca. 25 huishoudens!

De presentatie in beeld en verhaal van de uitvinders komt heel geloofwaardig en heel professioneel over. Een TÜV test wordt momenteel voorbereid.

Dé basis van deze uitvinding is het gebruik maken van permanente magneettechnologie.

PS: Vrije Energie is het gebruik maken van het gegeven dat alles om ons heen uit energie bestaat (o.a. E=mc^2 wat betekent: E= 9.10^16 Joule/kg massa) en nu is het de kunst om uit deze zee van energie het nodige af te tappen en om te zetten in bruikbare energie.

Magneetmotor-GeneratorBedenk dat de zon in minder dan 24 uur meer energie naar de aarde uitstraalt dan wij met z’n allen in een jaar verbruiken….! Als je ook bedenkt dat de afstand naar de zon gem. 150 miljoen km is waarbij de aarde niet meer is dan een speldenprik en dat er op deze waanzinnige afstand toch al zoveel energie van de zon wordt ontvangen…… dan wordt je toch even stil van hoe onwaarschijnlijk veel energie alleen al de zon uitstraalt, en dat al vele miljarden jaren (4,5mjr.!)!

Het bedrijf in het verre Oosten verkoopt geen losse units aan eindgebruikers, dat kan alleen via geautoriseerde distributeurs in een afgesproken gebied.

Zoals eerder beschreven zijn wij momenteel met hen in contact om zo’n licentie te verkrijgen voor de Benelux.

Daar is echter een flink bedrag voor nodig. Zo kunnen hier dan units gefabriceerd, verkocht en onderhouden worden.

Wie kan ons financieel en met daadkracht helpen dit project van de grond te tillen?

Alleen al voor de licenties heeft FreeEnergy4all enkele tonnen nodig. Stort uw bijdrage op onze ANBI rekening en neem voor grotere bedragen kontakt met ons op. Iedere bijdrage is van harte welkom en nodig, want dit kun je alleen samen.

Schrijf over mogelijk grotere bedragen s.v.p. naar: dickkorf1945 ad gmail.com

Dit is een apparaat dat niet alleen zeer veelbelovend is maar ook binnenkort commercieel

beschikbaar gaat komen, nadat de engineering problemen zijn opgelost. Weet dat de stichting de producten zo goedkoop mogelijk als verantwoord is wil zien aan te bieden zodat iedereen van deze revolutionaire ontwikkeling kan profiteren!!!

3 – ROSCH THRUST KINETIC ELECTRIC GENERATOR

RoschThrustKineticGeneratorook wel “Auftrieb- Kraftwerke” of KPP, Kinetic Power Plant genoemd.

RoschThrustKineticGeneratorDit apparaat kwamen we al eind oktober 2014 tegen bij een VE-congres in Bregenz, Oostenrijk. Een rad (vergelijk met een ouderwetse Paternoster lift) met een soort emmertjes eraan, draait geheel onderwater rond. T.g.v. lucht die onderaan in de opgaande emmertjes wordt geblazen en die een opwaartse kracht levert. Boven aangekomen ontsnapt daar de lucht weer.

De kleine 5kW units van 5m hoog waren destijds te bestellen via het bedrijf Gaia, maar die kreeg blijkbaar geen materialen van Rosch, waardoor ze niet konden leveren.

KPP100-eenheidKPP100-eenheid – Thailand Grotere units van “5MW tot 100MW..”, bestaande uit clusters van vele grote units parallel, zouden voorts ook in 2018/2019 rechtstreeks bij Rosch AG besteld kunnen worden.

Ofschoon wij destijds in Spich (DE) kort een kleine unit hebben zien werken, hebben we daarna niets meer gehoord over concrete orders van deze enorme installaties. Wel zou er momenteel een unit gebouwd worden in Thailand (zie foto) die netto 96kW levert. Dergelijke units hebben een grote “footprint”, hoge aanschaf- en jaarlijkse onderhoudskosten + hoge licentie prijs. Verder weinig nieuwe of concrete informatie. We volgen dit op afstand.

4- Russische “Resonanzwidder”

of HEG genoemd (Hydraulic Electric/Energy Generator):

resonanzwidderResonanzwidder Een klein, buisvormige apparaat met water dat onder zeer hoge druk in trilling gehouden wordt, en via Piëzo-elektrisch materiaal energie opwekt, kwamen we zo’n 4 jaar geleden via een VEcongres op het spoor. Dit heeft nog steeds enorm veel potentie, mede omdat het volgens de uitvinder continu wel 1000-1500kW op kan wekken, waarmee het een complete windmolen zou kunnen vervangen (!).

Zoals eerder beschreven bezochten we in 2016 de uitvinder in Moskou, samen met de familie Schneider (die ook de diverse VE congressen organiseert en het blad Net Journal uitgeeft), in de hoop dit apparaat werkend te zien te krijgen.

Echter, dit was door “lokale omstandigheden” niet mogelijk (we kregen wel veel theorie maar zagen alleen testapparatuur + fabriek + een lege dummie, (zie plaatje rechts). Als u geïnteresseerd bent in dit blad wat 4x per jaar uitkomt (Net-Journal, Neue Energie Technologien” www.borderlads.de/inet.jml.php3) of laat ons dat dan weten dan geven we dit graag door.

We werken sindsdien nauw samen met collega’s uit Zwitserland en Duitsland om met behulp van nog te vinden fondsen een eigen licentie te krijgen en een 1e eigen prototype te kunnen laten bouwen + testen.

In St Petersburg is inmiddels een 1e prototype gebouwd, na een 1e aanbetaling van een (onbekend) EU-bedrijf. Het opstarten blijkt een moeilijk, kritisch proces te zijn wat veel overleg met de uitvinder vergt. Dit alles gebeurt nog zonder piëzo-elektrische elementen of DC-AC converter (nodig om de zéér hoge, variabele DC-spanning om te vormen naar een stabiel 50Hz AC uitgangsvermogen).

Deze nog deels onbewezen techniek zal nog geruime tijd nodig hebben, voordat er grondig geteste en gecertificeerde apparaten op de markt verschijnen. Maar dan kun je naar verwachting wel met slechts 1 container één Megawatt continu opwekken, (7dg x 24uur)! Dus ook hier, houden we nog steeds de vingers aan de pols.

5 – Yildiz. Test 7,5kW in Italië:

Misschien herinnert u zich deze Turkse man nog die ca 5 jaar geleden zijn uitvinding toonde aan de TU Delft. Later heeft Dick hem nog bezocht in Geneve en in Berlijn. Inmiddels heeft hij niet stil gezeten en is hij ook financieel gesteund door de Nederlandse energie commissaris Ruud Koornstra.

Hij zou nu een 7,5 kW unit ontwikkeld hebben en heeft deze inmiddels op 5 juli j.l. gepresenteerd in N-Italië waar ook mensen van Gaia en dhr. Duarte van de TU Eindhoven bij aanwezig waren en verslag hebben gedaan:

Wir haben hier einen funktionierenden Magnetgenerator für über 6 Stunden im Betrieb gesehen. Nun gilt es, den Prototyp an der Stelle zu optimieren und zurückzukehren”, kommentierte Prof. Duarte das Geschehen sinngemäß..

Er schijnen magneten in de rotor en/óf stator losgelaten te hebben waardoor de test helaas vroegtijdig gestaakt moest worden. De planning is dat de test herhaald zal gaan worden begin Augustus 2019.

6 – constant speed torque amplifier (CSTA)

Een andere interessante uitvinding uit Indië

Volgens de uitvinder versterkt de uitvinding het inkomend koppel met een factor 4 of meer bij “gelijkblijvend toerental” wat betekent dat een elektromotor die 1 kW aan de CSTA levert een generator kan aandrijven van 4kW bij hetzelfde toerental. Dit kan hele interessante toepassingen opleveren mede omdat het apparaat er vrij eenvoudig uitziet!

7 – Samenvatting:

Zoals we vorig jaar ook al berichtten, is er ook het afgelopen jaar toch wel weer het e.e.a. gebeurd. We zijn en blijven blij met de regelmatige contacten met jullie, onze trouwe lezers, en met vele uitvinders en ontwikkelaars over de hele wereld.

Nog steeds blijken uitvinders gebrek aan geld en/of dollartekens in de ogen te hebben maar ook gemis aan pure technische kennis. Dit zijn belangrijke struikelblokken voor het in de wereld zetten van VE-apparaten.

Toch weten we allemaal dat “het” steeds dichterbij komt en dat we volhouders c.q. aanhouders moeten zijn en ons niet zomaar uit het “Vrije Energie” veld moeten laten slaan.

Zoals gebruikelijk houden we jullie op de hoogte zodra er nader interessant en/of positief nieuws is.

Als er intussen mensen/bedrijven zijn die ons de weg kunnen wijzen richting partijen c.q. fondsen en/of productiebedrijven om b.v.

  • het verre oosten te kunnen bezoeken (over de veelbelovende 5, 7,5 of 10kW magneetmotor/generator .c.q. de torque convertor/multiplier)

  • en/of een eigen HEG licentie + prototype te verkrijgen,

  • en als er mensen zijn die ons financieel een bijdrage kunnen/willen beschikbaar stellen

dan horen we dat uiteraard heel graag. Rekening nummer van de Stichting FreeEnergy4All is: NL29TRIO 0198 3917 73 Uw (belasting aftrekbare) bijdrage wordt zeer op prijs gesteld en stelt ons in staat om op de ingeslagen weg door te gaan!!

Alvast bedankt!

Met een energierijke groet,

Dick Korf, voorzitter van FE4All, initiatiefnemer en coördinator; dickkorf1945 ad gmail.com

Eric Nuver, secretaris van FE4All en rechterhand van Dick,

Theo Buijsrogge, penningmeester,

Ad van Hulst, algemeen bestuurslid.