Vrije Energie in de wereld zetten is een proces van geduld en vertrouwen. Er komt een moment dat de tijd (en ook het bewustzijn van de mens) er rijp voor is.

1. Inleiding:

JA, het is alweer bijna een jaar geleden sinds we onze laatste nieuwsbrief stuurden. Diverse mensen vroegen ons al of er nog wat nieuws te melden was. Ondanks het lange stilzwijgen hebben we ook het afgelopen jaar niet stil gezeten. Ook hebben we gewacht totdat we weer iets zinnigs te melden hadden. Vrije Energie in de wereld zetten is een proces van geduld en vertrouwen dat er een moment komt dat de tijd (en ook het bewustzijn van de mens) er rijp voor is.

Gelukkig hebben we dat geduld en uithoudingsvermogen, gewoon omdat we er nog steeds in geloven en mede omdat we dingen gezien hebben die dit bevestigen, ondanks dat er tot voor kort nog geen producten waren die in de wereld gezet konden worden.

Zo zijn we al enige tijd in contact met uitvinders in Zuid Korea die al best ver zijn met een uitvinding die heel professioneel over komt en waar we mee in contact zijn om de licentie voor de Benelux te verwerven. Ook zij hebben al laten weten daarvoor open te staan.

Het doet ons goed ons gesteund te voelen door jullie omdat jullie regelmatig reageren en (gelukkig) nog steeds grote interesse hebben in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Vrije Energie en vooral in werkende apparaten. Dat motiveert ons om rustig, maar stug door te blijven gaan met onze zoektocht.

Net als vorig jaar waren er ook dit jaar een aantal hoopgevende ontwikkelingen maar ook enkele grote teleurstellingen t.a.v. apparaten waar we ons mee bezig hielden. Tijdens het Vrije Energiecongres van begin oktober 2018 in Königstein in Duitsland zou er zo’n apparaat getoond worden, maar dat leek op het laatste moment toch niet mogelijk.

Hieronder geven we een beeld van de diverse ontwikkelingen en apparaten waar we ons zoal mee bezig hielden.

2. Roterende 7,3kW generator uit Kroatië:

Roterende-7,3kW-generatorOp het VE-congres 2017 zou een werkende unit gedemonstreerd worden, maar men liet het helaas op het laatste moment afweten v.w.b. de demonstratie.

Dit is een vrij grote unit (~1m3!) voor gebruik binnenshuis en weegt ~ 95kg. Er is ook een versie voor buiten, die aanmerkelijk groter en zwaarder is t.g.v. de betonnen behuizing.

Tijdens eerder contact kwam naar voren dat ze in 2018 volop bezig zouden gaan om de productie en levering voor te bereiden, almede certificering (EU-goedkeuring) en officiële testen door derden.

Volgens afspraak zouden ze in 2018 weer contact met ons opnemen t.b.v. verdere afspraken voor mogelijke productie in bv. de Benelux. Tot dusver is dit nog niet gebeurd en lieten zij verstek gaan. Ook op het 2018 congres was er geen update.

3. 3kW Magmov unit uit Georgië:

3kW-MagmovOok zou er op het 2017 congres een werkende 3kW Magmov unit gedemonstreerd worden door Daniel Youssefi uit Georgië. Dit zou een werkende magneetmotor betreffen die een interne generator aandrijft, t.b.v. geheel autonome werking.

We zijn al sinds januari 2017 veelvuldig in contact geweest met deze man, echter het blijkt nauwelijks mogelijk met hem te communiceren en hij maakt zijn beloftes steeds niet waar. Voor ons heeft hij afgedaan ondanks dat Dick en nog vele anderen 1 of meerdere units hadden besteld (en betaald!).

Ook voor de organisatoren van het 2017 congres en het publiek was het destijds een zeer grote teleurstelling dat hij uiteindelijk toch géén werkende unit kon laten zien, ondanks zijn vele toezeggingen, Skype calls, e-mails etc. Ook op het 2018 congres was er geen update. Voor ons heeft hij afgedaan en moet hij als oplichter beschouwd worden.

4.Russisch / Z-Koreaanse “10kW” Magneetmotor + Generator

W

10kw-magneetmotor

10kw-magneetmotor

e zijn intussen wel verder gekomen t.a.v. een unit die naar verluidt 5 resp. 10kW kan leveren van een Z-Koreaans bedrijf waar we contact mee hadden. De magneetmotor daarin werd door een Rus ontwikkeld.

10 kW magneetmotor- GeneratorEen demo unit zou nu 3kW leveren. Na patenteren en verdere door-ontwikkeling heeft men nu units van 5kW en 10kW ontwikkeld. Door onderlinge koppeling van meerdere units kan men naar verluidt ook hogere vermogens opwekken.

Dergelijke apparaten kunnen dan ingezet worden t.b.v. autonome elektrische energie voorziening voor een aantal huizen samen, een klein bedrijf, etc. De units zijn volledig beschermd tegen opening of ongeoorloofd gebruik, d.m.v. ingebouwde sensoren, GPS, GSM, WiFi etc, en werken alleen in het vooraf overeengekomen licentiegebied.

Omdat er bewegende delen in zitten is er jaarlijks onderhoud c.q. vervanging van bv. lagers etc nodig

Duiding van wat dit betekent:

Een 10kW unit levert in principe 10kWx 24 x 365 = 87.600kWh per jaar op. Deze units leveren dit vermogen ook nog eens “continu” en dus niet alleen wanneer de zon schijnt of de wind waait. Een 10kW unit is dus al goed voor gemiddeld ca. 25 huishoudens!

Magneetmotor-GeneratorDe presentatie in beeld en verhaal van deze uitvinders komt heel geloofwaardig en heel professioneel over. Een TUV test wordt momenteel voorbereid.

Dé basis van deze uitvinding is het gebruik maken van permanente magneettechnologie.

PS: Vrije Energie is het gebruik maken van het gegeven dat alles om ons heen uit energie bestaat (o.a. E=mc^2 wat betekent: E= 9.10^16 Joule/kg massa) en nu is het de kunst om uit deze zee van energie het nodige af te tappen en om te zetten in bruikbare energie.

Als je bedenkt dat in minder dan 24 uur de zon meer energie naar de aarde uitstraalt dan wij met z’n allen in een jaar verbruiken….! Als je ook bedenkt dat de afstand naar de zon gem. 150 miljoen km is waarbij de aarde niet meer is dan een speldenprik en dat er op deze waanzinnige afstand toch al zoveel energie van de zon wordt ontvangen…… dan wordt je toch even stil van hoe onwaarschijnlijk veel energie de zon wel niet uitstraalt, en dat al vele miljarden jaren (4,5mjr.!)!

Het bedrijf in Z-Korea verkoopt geen losse units aan eindgebruikers, dat kan alleen via geautoriseerde distributeurs in een afgesproken gebied.

Wij zijn momenteel met hen in contact om zo’n licentie te verkrijgen voor de Benelux.

Daar is echter een flink bedrag voor nodig. Zo kunnen hier dan units gefabriceerd, verkocht en onderhouden worden. Wie kan ons financieel en met daadkracht helpen dit project van de grond te tillen?

Dit is momenteel het enige apparaat dat niet alleen zeer veelbelovend is maar ook binnenkort commercieel beschikbaar gaat komen.

5.Roterende generator in Spanje:

Na ons bezoek 4 jaar geleden, is dit traject afgevoerd t.g.v. destijds al stroeve communicatie en de hoge prijs van de autonome generator. Ook is intussen helaas de directeur plotsklaps overleden en het bedrijf is uiteengevallen, waardoor we hier niets meer van hoeven te verwachten.

6. De 1,7 kW “Energieversterker” uit Stuttgart:

solid state unit

De 1,7kW “Energieversterker” uit Stuttgart:

Zoals we eerder berichtten is er in dit solid-state apparaat o.b.v. een bijzondere transformator de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken. Ofschoon wij zelf (nog steeds) legio toepassingen voor dit apparaat zien, na verder onderzoek en optimalisatie, wil het bedrijf ons nog steeds geen prototype beschikbaar stellen om zelf door te ontwikkelen. Men heeft overduidelijk andere interesses en prioriteiten.

Wij spraken de vertegenwoordiger tijdens het onlangs gehouden VE-congres oct.2018 en die bevestigde dit (helaas) nogmaals. Ofschoon we op afstand de vinger aan de pols houden is dit traject voorlopig stil gezet.

7. Mechanische apparaten uit Bristol, GB:

Zoals we eerder schreven, bezochten en sponsorden Dick en Kees van der Koppel samen jaren geleden een uitvinder in Bristol (GB), die m.n. nogal complexe mechanische apparaten ontwikkelde, maar tot nog toe zonder overtuigend resultaat. We blijven ook dit project op afstand volgen.

8. Vrije Energie apparaat uit Brazilië:

Electron-Captor-Generator

Electron-Captor-Generator

Enige jaren geleden kwamen we in contact met uitvinders in Brazilië die een werkende 6,6kW, 12kW, 40kW en 280kW solid state “Electron Captor Generator” zeiden te hebben

Uit een kort lokaal bezoek door een kennis (prof.) van de TuE bleek echter dat er ernstige opstellings- en meetfouten gemaakt zouden zijn.

Ondanks diverse pogingen om weer contact te krijgen is dit niet meer gelukt. Uitvinders, bedrijf en contactpersoon lijken van de aardbodem verdwenen te zijn. Voorlopig geen verdere actie voorzien.

9. De “GDS Technology Water Generator” uit Canada:

gds-watergenerator

GDS Technology Water Generator

Dit apparaat werd al in 2014 aangekondigd. Het zou een waterpomp, een impeller(waaier)/turbine wiel en een generator bevatten, die zichzelf na de opstart draaiend kan houden en zo’n 5kW netto energie kan leveren.

Het bedrijf zei totaal overweldigd te zijn geweest door de grote vraag maar daarna bleef het lang stil. Het gerucht ging dat ze hun productie naar Mexico wilden overbrengen.

Ofschoon er voor de lente van 2015 al 5kW, 10kW en 15kW units aangekondigd waren, lijkt er sinds 2016 geen update of nieuws over deze “emergency backup renewable generator” te zijn. Prijzen worden niet meer genoemd. Ook hier blijven we echter de vinger aan de pols houden.

10. ROSCH THRUST KINETIC ELECTRIC GENERATOR,

ook wel “Auftrieb- Kraftwerke” of KPP, Kinetic Power Plant genoemd.

RoschThrustKineticGenerator

Rosch Thrust Kinetic Generator

Zoals eerder al beschreven kwamen we dit apparaat al eind oktober 2014 tegen bij een VE-congres in Bregenz, Oostenrijk. Een rad (vergelijk met een ouderwetse Paternoster lift) met een soort emmertjes eraan, draait geheel onderwater rond. T.g.v. lucht die onderaan in de opgaande emmertjes wordt geblazen en die een opwaartse kracht levert. Boven aangekomen ontsnapt daar de lucht weer.

Kleine 5kW units van 5m hoog waren destijds te bestellen via het bedrijf Gaia, maar die kreeg blijkbaar geen materialen van Rosch, waardoor ze niet konden leveren.

Grotere units zijn ook in 2018/2019 in principe rechtstreeks bij Rosch AG te bestellen, van “5MW tot 100MW..”, bestaande uit clusters van vele grote units parallel.

Ofschoon wij destijds in Spich (DE) kort een kleine unit hebben zien werken, hebben we zelfs nu in 2018 nog niet gehoord van enige concrete orders van deze enorme installaties. Wel zou er momenteel een unit gebouwd worden in Tailand… Zulke units hebben een grote “footprint”, hoge aanschaf- en jaarlijkse onderhoudskosten + hoge licentie prijs. Ook op het 2018 VE-congres was er weer een presentatie over deze technologie, maar nog steeds geen concrete informatie t.a.v. prijzen, beschikbaarheid, referentie sites, etc. Ook hier: “Vinger aan de pols” houden.

11. Russische “Resonanzwidder” of HEG (Hydraulic Electric/Energy Generator):

Russische “Resonanzwidder” of HEG

Russische “Resonanzwidder” of HEG

Dit kleine, cilindrische apparaat met water dat onder zeer hoge druk in trilling gehouden wordt, en via Piëzo-elektrisch materiaal energie opwekt. We kwamen zo’n 3 jaar geleden via een VE-congres op het spoor. Dit heeft nog steeds enorm veel potentie, mede omdat het volgens de uitvinder wel 1000-1500kW op kan wekken, waarmee het een complete windmolen zou kunnen vervangen (!).

Daarom bezochten we in 2016 de uitvinder in Moskou, samen met de familie Schneider (die ook de diverse VE congressen organiseert en het blad Nett Journal uitgeeft), in de hoop dit apparaat werkend te zien te krijgen.

Echter, dit was door “lokale omstandigheden” niet mogelijk (we kregen wel veel theorie maar zagen alleen testapparatuur + fabriek + een lege dummie, (zie plaatje rechts).

We werken sindsdien nauw samen met collega’s uit Zwitserland en Duitsland om met behulp van nog te vinden fondsen een eigen licentie te krijgen en een 1e eigen prototype te kunnen laten bouwen + testen.

ResonanzwidderTevens wordt er In St Petersburg nog steeds aan een prototype gebouwd, na een 1e aanbetaling van een (onbekend) EU-bedrijf, voor ’n eigen deellicentie + puur mechanische deelconstructie van een 1000kW prototype, dat naar verwachting begin 2019 klaar is. Dit nog zonder piëzo-elektrische elementen of DC-AC converter (nodig om de zéér hoge, variabele DC-spanning om te vormen naar een stabiel 50Hz AC uitgangsvermogen).

Ook n.a.v. het recente 2018 VE-congres zal deze deels nog onbewezen techniek nog geruime tijd nodig hebben, voordat er grondig geteste en gecertificeerde apparaten op de markt verschijnen. Maar dan kun je naar verwachting wel met slechts 1 container één Megawatt continu opwekken, (7×24)! Dus ook hier, vingers aan de pols.

PS: ook werd een video getoond over Sigmund Elkuch, die, gestimuleerd door bovenbeschreven techniek, thuis een zeer omvangrijke eigen versie gepulste hydraulische “Widder” /ram maakte (zie foto, rechts).

12. ‘n Bijzonder Studie Initiatief binnen HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen):

Zoals we vorig jaar al berichtten waren onze 1e contacten in 2017 met vertegenwoordigers van de HAN heel bijzonder. Zij hebben een gedurfd initiatief genomen om (zie deel van hun tekst):

“..een honneurs programma binnen de ‘Imagine Academy’ op te zetten wat zich richt op wereldvraagstukken, incl. duurzame vormen van energie.. maar we willen juist VRIJE energie promoten en onder de aandacht zien te krijgen, en het liefst direct ook internationaal. In onze optiek is vrije energie een voorwaarde om armoede de wereld uit te helpen en vrede /harmonie te bewerkstelligen. Daarom is dit als eerste project uitgekozen. We beginnen “klein” en als het project goed loopt gaan we uitbreiden..”

Ofschoon het de laatste tijd wat stiller is geworden juicht onze Stichting FE4A dit initiatief van harte toe en waar / wanneer zinvol leveren wij een bijdrage aan hun curriculum.

13. Korte opsomming van een aantal overige presentaties op het oktober 2018 VE-congres:

Onderstaande onderwerpen werden ook gepresenteerd tijdens het boeiende recente VE-congres. Als er interessante ontwikkelingen te melden zijn komen we er in de toekomst nader op terug:

A. Watermotor/auto

WatermotorAquaflex motor in Paraguay, van José Vaeskens Guillen die water met brandstof mengt à la Paul Pantone (’s GEET-processor) om een motor c.q. auto aan te drijven; (zie foto, rechts);

B. Methanol:

voor mobiele en stationaire toepassingen; lezing van Prof Weidmann, CEO van SIlent-Power AG: overtuigende argumenten voor aanvullende interim energie opwekking;

C. Nanofuel:

lezing van Dr Samuel Jun, over betere performance + minder emissies bij gebruik van ’n mengsel van 20% ethanol + 80% behandeld water + 0,01% nano metaaldeeltjes;

D. Onbalans in roterende systemen:

Onbalans in roterende systemeninteressante lezing van Gerhard Lukert, onafhankelijk onderzoeker, die vele systemen op een boeiende wijze besprak en onderling vergeleek, zoals Bessler e.a. gravitatiewielen, diverse magneetmotoren, Edison en nucleaire batterijen, neutrino’s, Prof Meyl, Dr Henry Moray, Hendershot, Edwin Gray en uiteraard Nikola Tesla.

E. Generator met gereduceerde terugwerking:

gereduceerde-terugwerking(zie foto, rechts)

een boeiende lezing van Steve Gillis, die een werkend studiemodel van een geïntegreerde motor-generator toonde, met uitleg over de voordelen van magneto-diëlektrische vs elektromagnetische inductie. Voorlopig nog geen praktische toepassingen voorzien.

Hieronder een slotfoto van het congres met diverse presentatoren, inclusief de organisatoren,

slotfoto congres

Adolf & Inge Schneider (voorin-midden).

14. Samenvatting:

Zoals we vorig jaar ook al berichtten, is er ook het afgelopen jaar wel weer het e.e.a. gebeurd. We zijn en blijven blij met de regelmatige contacten met jullie, onze trouwe lezers, en met vele uitvinders en ontwikkelaars over de hele wereld.

Nog steeds blijken gebrek aan geld, maar ook gemis aan pure technische kennis belangrijke struikelblokken te zijn voor het in de wereld zetten van VE-apparaten.

Toch weten we allemaal dat “het” steeds dichterbij komt en dat we volhouders moeten zijn en ons niet zomaar uit het “Vrije Energie” veld laten slaan.

Energiebesparing en Duurzaamheid zijn daarbij steeds belangrijker wordende drijfveren, van zowel particulieren, bedrijven als overheid. Ons motto is en blijft: “De aanhouder wint uiteindelijk”.

Zoals gebruikelijk houden we jullie op de hoogte zodra er interessant, positief nieuws is.

Als er intussen mensen zijn die ons de weg kunnen wijzen richting partijen c.q. fondsen en/of productiebedrijven om b.v.

  • Zuid-Korea te kunnen bezoeken (over de veelbelovende 5 of 10kW magneetmotor/generator)

  • en/of een eigen HEG licentie + prototype te verkrijgen,

dan horen we dat uiteraard heel graag.

Alvast bedankt!

Met een energierijke groet,


Dick Korf, voorzitter van FE4All, initiatiefnemer en coördinator,
Eric Nuver, secretaris van FE4All en rechterhand van Dick,
Theo Buijsrogge, penningmeester,
Ad van Hulst, algemeen bestuurslid.