Er waren een aantal hoopgevende Vrije Energie ontwikkelingen en apparaten waar we ons in het afgelopen jaar druk mee hebben bezig gehouden, waaronder magneetmotoren, en die tijdens het Vrije Energiecongres van begin oktober in Graz, Oostenrijk getoond zouden worden. Echter, dat nam een andere wending dan waar we op hoopten. Dick had alles voor elkaar om daar bij te zijn maar kreeg de avond voor vertrek van de KLM te horen dat zijn vlucht was geannuleerd. Een geschikt alternatief bleek niet voorhanden dus Dick was gedwongen om thuis te blijven, balend als een stekker.
Gelukkig was een collega, Piet Tummers, wel van de partij en die heeft achteraf verkort verslag gedaan (bedankt Piet!), waarvan onderdelen in onderstaande onderwerpen zijn verwerkt.

Beste geïnteresseerden in VRIJE Energie en de magneet motor

Dit is de 23e Nieuwsbrief van medio oktober 2017

1 – Inleiding:

Het is alweer een jaar geleden sinds we onze laatste nieuwsbrief stuurden. Ondanks het lange stilzwijgen hebben we ook het afgelopen jaar niet stil gezeten. Toch kunnen we nog niet datgene melden wat we zo graag zouden willen melden, namelijk dat we zelf een geloofwaardig, goed werkend VE-apparaat hebben gezien en dat ook nog eens verkrijgbaar en betaalbaar is.

Het doet ons goed en we voelen ons gesteund dat jullie regelmatig reageren en (gelukkig) nog steeds grote interesse hebben in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van VE (vrije energie) en vooral in werkende apparaten. Dat motiveert ons om rustig, maar stug door te blijven gaan met onze zoektocht.

2 – Roterende 7,3kW generator uit Kroatië:

Roterende-7,3kW-generatorOp het VE-congres zou een werkende unit gedemonstreerd worden. Echter deze mensen lieten het helaas op het laatste moment afweten voor de demonstratie.

Wij hadden zelf eerder al met hen contact gehad waarbij bleek dat ze volop bezig zijn om de productie en levering in 2018 voor te bereiden, de certificering (EU-goedkeuring) voor elkaar te krijgen plus (heel verstandig!) officiële testen door derden uit te laten voeren, dat er inderdaad langdurig ~7,3kW geleverd kan worden.

De afspraak is dat ze eind 2017 of begin 2018 weer contact met ons zullen opnemen om tot verdere afspraken te komen voor mogelijke productie in bv. de Benelux.
Deze grote unit (~1m3!) voor gebruik binnenshuis weegt ~ 95kg. Er is ook een versie voor buiten, die aanmerkelijk groter en zwaarder is t.g.v. de betonnen behuizing.

3 – 3kW Magmov unit uit Georgië:

3kW-Magmov

3kW Magmov unit uit Georgië:

Ook zou er op het congres een werkende 3kW Magmov unit gedemonstreerd worden door Daniel Youssefi uit Georgië. Zijn unit zou een werkende magneetmotor bevatten die een interne generator aandrijft, t.b.v. geheel autonome werking.

We zijn al sinds januari 2017 veelvuldig in contact met deze man, om de unit in NL te gaan produceren (we hebben zelfs al een overeenkomst gesloten!) echter het blijkt moeilijk met hem te communiceren en hij maakt zijn beloftes steeds niet waar.

Ook voor de organisatoren van het congres en het publiek was het een zeer grote teleurstelling dat hij uiteindelijk toch géén werkende unit kon laten zien, ondanks zijn vele toezeggingen, Skype calls, emails etc.

Ook zou hij 30 bestelde units naar Zwitserland verstuurd hebben die “eerst in Turkije waren blijven steken en later in Griekenland”. Zijn verklaring: “..omdat ze niet gecertificeerd waren..”.

Voor zover wij weten heeft nog niemand in Nederland (daarbuiten weten we het niet) ooit een werkende unit gezien of geleverd gekregen.

Dick had intussen een begin gemaakt om met een drum/cilinder + magneten zelf een dergelijke unit te bouwen, maar enkele essentiële onderdelen ontbreken nog.

We hadden de hoop dat de uitvinder met een pasklare oplossing zou komen maar ook dat deed hij niet…..

De organisatoren van het op deze punten blijkbaar teleurstellende congres hebben de twee bovenstaande partijen een herkansing aangeboden waardoor zij in december 2017 nogmaals een overtuigende, werkende demo mogen presenteren. De tijd zal het leren… (Wordt vervolgd).

4 -Russisch / Z-Koreaanse “10kW” Magneetmotor + Generator:

10kw-magneetmotorWe zijn op de hoogte gesteld van een unit die naar verluidt 10kW zou kunnen leveren, ontwikkeld door een Z-Koreaans bedrijf waar we momenteel contact mee leggen. De magneetmotor daarin werd door een Rus ontwikkeld. Een demo unit zou nu 3kW leveren. Na patentering en volledige ontwikkeling verwacht men dit naar continu 10kW en later zelfs 20kW te kunnen optrekken.

Dergelijke apparaten kunnen dan ingezet worden t.b.v. autonome elektrische energie voorziening voor een aantal huizen samen, een klein bedrijf, etc, etc. Als de uitkomst van ons verder onderzoek inderdaad positief blijkt te zijn gaan we hen wellicht zelf bezoeken om mogelijkheden van fabricage, levering, verkoop en licentie te bespreken.

5 – Roterende generator in Spanje:

Na ons bezoek 2 jaar geleden, is dit traject afgevoerd t.g.v. de stroeve communicatie en de hoge prijs van de autonome generator. Men was meer gericht op Industriële afvalverwerking en minder op onze interesse in Vrije Energie units. Voorlopig geen verdere opvolging voorzien.

6 – De 1,7kW “Energieversterker” uit Stuttgart:

solid state unitIn dit solid-state apparaat o.b.v. een bijzondere transformator is de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken. Wij zelf zien (nog steeds) legio toepassingen voor dit apparaat, mits verder onderzocht en geoptimaliseerd. Echter, het bedrijf wil ons zelfs nu nog steeds geen prototype beschikbaar stellen om zelf door te ontwikkelen, zelfs niet als wij zelf de kosten daarvan zouden betalen en hen laten meegenieten (ook financieel) van de eventuele verbeteringen. Men heeft overduidelijk andere interesses en prioriteiten.

Ook hier voorlopig geen verdere opvolging of actie voorzien.

7 – Mechanische apparaten uit Bristol, GB:

Als we eerder schreven, bezochten en sponsorden Dick en Kees van der Koppel samen een uitvinder in Bristol (GB), die m.n. nogal complexe mechanische apparaten ontwikkelde, maar tot nog toe zonder overtuigend resultaat. Het was geruime tijd stil, maar recentelijk maakte hij gewag van een apparaat dat anderen wel een QMoGen noemen (van Quantum Motor Generator combinatie), dat na de start, zelfstandig kan blijven draaien en (vrije) energie zou kunnen leveren.
We houden ook dit in de gaten en berichten verder als er iets overtuigend te melden is.

8 – Vrije Energie apparaat uit Brazilië:

Electron-Captor-GeneratorOok al weer een paar jaar geleden kwamen we in contact met uitvinders in Brazilië die een werkende 6,6kW, 12kW, 40kW en 280kW solid state “Electron Captor Generator” zeiden te hebben. Uit een kort lokaal bezoek door een kennis van de TuE bleek echter dat er ernstige opstellings- en meetfouten gemaakt zouden zijn.

Ook met dit bedrijf probeerden we recentelijk nog weer eens contact te krijgen maar er was totaal geen respons. Voorlopig geen verdere actie voorzien.

9 – De “GDS Technology Water Generator” uit Canada:

gds-watergenerator

GDS Technology Water Generator

Dit apparaat werd al in 2014 aangekondigd. Het zou een waterpomp, een impeller / turbine wiel en een generator bevatten, die zichzelf na de opstart gaande kan houden en zo’n 5kW netto energie kan leveren.

Het bedrijf zei totaal overweldigd te zijn geweest door de grote vraag maar daarna bleef het lang stil. Het gerucht ging dat ze hun productie naar Mexico wilden overbrengen.

Hun meer recente brochure zegt dat ze nu een 5kW “emergency backup renewable generator” in productie hebben, waarvoor ze “third party testing from the Canadian Government” proberen te verkrijgen. Prijzen worden niet meer genoemd. Ook hier houden we de vinger aan de pols.

10 -ROSCH THRUST KINETIC ELECTRIC GENERATOR,

RoschThrustKineticGenerator

Rosch Thrust Kinetic Generator

Ook wel “Auftrieb- Kraftwerke” of KPP, Kinetic Power Plant genoemd.

Zoals eerder beschreven kwamen we dit apparaat al eind oktober 2014 tegen bij een VE-congres in Bregenz, Oostenrijk. Een rad (vergelijk met een ouderwetse Paternoster lift) met een soort emmertjes eraan, draait geheel onderwater rond, t.g.v. lucht die in de opgaande emmertjes wordt geblazen.

Kleine 5kW units van 5m hoog waren te bestellen via bedrijf Gaia, maar die kreeg blijkbaar geen materialen van Rosch, waardoor ze niet konden leveren.

Units > 5kW zijn in principe rechtstreeks bij Rosch AG te bestellen, tot wel “..5MW tot 100MW..”, bestaande uit clusters van vele grote units parallel.

Ofschoon wij in Spich (DE) kort een kleine unit hebben zien werken, hebben we nog niet gehoord van enige concrete orders van deze enorme installaties. Wellicht mede vanwege de grote “footprint”, hoge kosten + hoge licentie prijs. Wanneer we meer weten komen we er op terug.

11 – Russische “Resonanzwidder” of HEG:

(Hydraulic Electric/Energy Generator), Resonanzwidder, Russische “Resonanzwidder” of HEG

resonanzwidderDit kleine, cilindrische apparaat met water dat onder zeer hoge druk in trilling gehouden wordt, kwamen we zo’n 2 jaar geleden via een VE-congres op het spoor. Dit lijkt enorm veel potentie te hebben, mede omdat het volgens de uitvinder wel 1000-1500kW op kan wekken, waarmee het een complete windmolen zou kunnen vervangen (!).

Daarom brachten we in 2016 een bezoek aan de uitvinder in Moskou in de hoop dit apparaat werkend te zien te krijgen.

Echter, dit was door “lokale omstandigheden” niet mogelijk (we kregen wel veel theorie maar zagen alleen een lege dummie + testapparatuur + fabriek).

We werken sindsdien nauw samen met collega’s uit Zwitserland en Duitsland om m.b.v. nog te vinden fondsen een eigen licentie te krijgen en een 1e eigen prototype te kunnen laten bouwen + testen.

Intussen heeft naar verluidt een (onbekend) EU-bedrijf al ‘n 1e aanbetaling gedaan voor ’n eigen deellicentie + puur mechanische deelconstructie van een 1000kW prototype, die naar verwachting in 1Q18 klaar is. Dit alles nog zonder piëzo-elektrische elementen of DC-AC converter (om de zéér hoge, variabele DC-spanning om te vormen naar een stabiel 50Hz AC uitgangsvermogen).

Wij denken dat deze deels nog onbewezen techniek nog geruime tijd nodig zal hebben, voordat ze, eenmaal grondig getest en gecertificeerd, op de markt verschijnt. Maar dan kun je naar verwachting wel met slechts 1 container een Megawatt opwekken! Dus, vingers aan de pols.

12 – Hydraulic water turbine generator uit Italië:

hydraulic-water-turbine

Hydraulic water turbine generator

Nog weer een ander apparaat dat ook water gebruikt om autonoom energie mee op te wekken is van Italiaanse makelij. Hierbij wordt water uit een bovenste reservoir met atmosferische druk t.g.v. onderdruk in een onderste reservoir gezogen, waarbij een sterke straal water een Peltonwiel/turbine met elektrische generator aandrijft. Deze drijft de pomp aan t.b.v. recirculatie van het water door het systeem, alsmede de externe belasting.

  • In één versie heeft zo’n installatie 3 segmenten boven elkaar, (samen ~70 m hoog, incl ~50 m onder de grond), die continu netto zo’n 803 kW op zou kunnen wekken (zie Fig);

  • Een andere versie heeft naar verluidt 4 parallelle, vertikale segmenten van ieder zo’n 10 m hoog naast elkaar, die dan samen netto zo’n 663kW op zouden kunnen wekken.

Het lijkt zeer zinvol om een grondige fundamentele theoretische analyse en liefst een overtuigende praktijk demonstratie te krijgen om het e.e.a. echt geloofwaardig te maken. Dan zou het voor zeer specifieke toepassingen een mogelijk alternatief voor het Rosch KPP systeem kunnen zijn.

13 – ‘n Bijzonder Initiatief binnen Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN):

een Studentenplatform rondom de 17 z.g.n “Global Goals” van de Verenigde Naties.

Heel bijzonder waren onze eerste contacten die we begin dit jaar al mochten hebben met een paar medewerkers van de HAN. Zij hebben een gedurfd initiatief genomen om:

een studentenplatform op te zetten t.b.v. multidisciplinaire projecten die zich richten op wereldvraagstukken en de invulling van de zgn. 17 Global Goals. Deze duurzame werelddoelen zijn eind september 2015 door de Verenigde Naties bepaald en vormen de nieuwe mondiale agenda die een einde moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Eén van de duurzame werelddoelen is ‘duurzame en betaalbare energie’.

Binnen deze projecten is het de bedoeling dat er meer samengewerkt gaat worden met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderzoek, onderwijs en de studenten zelf. Men is zich binnen de HAN ervan bewust dat het moeilijk is op te leiden voor een toekomst waarvan men zelf niet weet hoe deze er uit zal gaan zien.

De HAN is een hogeschool die zich al flink inzet voor duurzame vormen van energie. Duurzame/schone energie is een van hun kernthema’s. Zij vinden het thema VRIJE energie bespreekbaar en stellen zich open voor vraagstukken rondom deze vorm van energie.

In de optiek van de initiatiefnemers van het platform zou vrije energie armoede de wereld uit kunnen helpen waardoor vrede / harmonie mogelijk is. Het platform begint “klein” met een aantal kleine wereld verbeterende projecten die gekozen zijn door een aantal studenten.

Middels deze eerste projecten wordt het aankomend jaar het platform ingericht en als het platform in het najaar 2018 officieel van start gaat zijn andere projectvoorstellen meer dan welkom.

Daarnaast dient er voldoende ruimte te komen voor bewustwording en van daaruit kan het onderwerp vrije energie ruimte krijgen en vragen bij studenten onder de aandacht brengen als “wat is vrije energie? waarom is het zo belangrijk voor een betere wereld? Wat kunnen we nu al doen samen met het onderwijs, onderzoek en studenten?”.

Doel is om deze partijen bij elkaar te brengen om het onderwerp meer bespreekbaar te maken en eventueel te onderzoeken of meer mogelijk is!

De studenten die zich aangetrokken voelen tot “Imagine” zijn de studenten die het niet alleen voor het geld doen, maar die zich ook willen toewijden aan dergelijke projecten die de wereld verbeteren. Andere studenten kunnen dan weer een belangrijke schakel zijn middels hun eigen expertise of interesse. Dan gaat het hopelijk ook meer tussen de oren zitten dat iedere bijdrage, hoe klein die ook lijkt, een wereld van verschil kan maken..”.

Uiteraard juicht onze Stichting FE4A dit initiatief van harte toe en we waren blij verrast een aantal VE achtergronden en ontwikkelingen aan te kunnen dragen en input in hun projectplan te hebben mogen geven.

We hopen dan ook dat dit plan breed gedragen wordt en daadwerkelijk ingevoerd gaat worden, zodat ook de belangrijke groep van studenten (en leraren) meer “out-of-the-box” gaan denken en met hun creativiteit de VE-beweging kan gaan ondersteunen c.q. verdiepen t.b.v. hopelijk snelle VE-doorbraken, verificaties etc.

14 – Afscheid

Wij ontvingen bericht dat Dr. Ir. Coen Vermeeren, bekend van vele lezingen en van Studium Generale aan de TuD, daar niet meer werkt. Navraag bij de directie leverde de reactie op: “Wij gaan niet in op individuele situaties”. Wij danken Coen voor zijn inzichten, zijn openstaan en zijn bijdragen en wensen hem veel succes met zijn volgende carrière stap.

15 – Samenvatting:

U merkt wel dat er toch wel weer het e.e.a. is gepasseerd in het afgelopen jaar en dat we blij zijn met de regelmatige contacten met zowel jullie, onze trouwe lezers, alsook met vele uitvinders en ontwikkelaars over de hele wereld. We stuiten daarbij helaas nog steeds op allerlei problemen en situaties die een VE-doorbraak in de weg lijken te staan. Toch weten we allemaal dat “het” steeds dichter bij komt en dat we volhouders c.q. aanhouders moeten zijn en ons niet zomaar uit het ““Vrije Energie” veld laten slaan.

Energiebesparing en Duurzaamheid zijn daarbij steeds belangrijker wordende drijfveren, van zowel particulieren, bedrijven als overheid. Ons motto is en blijft: “De aanhouder wint uiteindelijk”.

Zoals gebruikelijk houden we jullie op de hoogte zodra er interessant, positief nieuws is.

Als er intussen mensen zijn die ons de weg kunnen wijzen richting partijen c.q. fondsen om b.v.

  • Z-Korea te kunnen bezoeken (over de veelbelovende 10kW magneetmotor) en/of

  • een eigen HEG licentie + prototype te verkrijgen, dan horen we dat uiteraard heel graag.

Alvast bedankt!

Met een energierijke groet,

Dick Korf, voorzitter van FE4All, initiatiefnemer en coördinator,

Eric Nuver, secretaris van FE4All en rechterhand van Dick,

Theo Buijsrogge, penningmeester,

Ad van Hulst, algemeen bestuurslid