Er heerst veel debat en onderzoek over vrije energie en nulpunt energie binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Er zijn veel theorieën en hypotheses die proberen de werking en toepassing van vrije energie en nulpunt energie te verklaren, maar er is nog geen eenduidig bewijs of concreet technologisch succes.

Een van de uitdagingen bij het onderzoeken van vrije energie en nulpunt energie is het vermogen om deze energiebronnen te meten en te kwantificeren. Traditionele energiebronnen zoals elektriciteit en fossiele brandstoffen kunnen gemakkelijk worden gemeten en geanalyseerd, maar vrije energie en nulpunt energie zijn veel complexer en ongrijpbaar. Dit maakt het moeilijk om betrouwbare metingen en experimenten uit te voeren.

Een andere uitdaging is de ontwikkeling van technologieën die deze energiebronnen kunnen vastleggen en omzetten naar bruikbare energie. Omdat vrije energie en nulpunt energie op subatomair niveau werken, vereisen ze geavanceerde technieken en apparatuur om te kunnen benutten. Er zijn verschillende concepten en prototypes voor energiegeneratoren op basis van deze principes, maar ze staan nog in de kinderschoenen en worden nog niet op grote schaal toegepast.

Het is belangrijk op te merken dat er ook veel scepsis en kritiek is op vrije energie en nulpunt energie. Veel wetenschappers en sceptici wijzen erop dat er nog geen wetenschappelijk bewijs is voor het bestaan ​​en de toepassing van vrije energie en nulpunt energie. Ze stellen dat deze concepten binnen het domein van pseudowetenschap vallen en dat de beweringen ervan niet voldoen aan de wetten van de thermodynamica en de kwantummechanica.

Ondanks de controverses en uitdagingen blijft de fascinatie voor vrije energie en nulpunt energie bestaan ​​en blijven onderzoekers, uitvinders en visionairs werken aan het verkennen en benutten van deze energiebronnen. Of ze uiteindelijk de toekomst van energieopwekking zullen revolutioneren of slechts een fantasie zullen blijven, is nog onbekend. Wat wel zeker is, is dat het naleven van duurzaamheid en het streven naar nieuwe energiebronnen essentieel zijn voor de toekomstige ontwikkeling van onze samenleving.

Ik wil over NULPUNT ENERGIE in het kort iets zeggen: zoals een vis zich niet bewust is dat hij in water zwemt, zijn wij ons niet bewust dat “alles” om ons heen energie is, ja hoe ongrijpbaar ook. Al meer dan honderd jaar zijn allerlei mensen op zoek geweest om uit deze “zee van energie” energie af te tappen en om te zetten in bruikbare mechanische of elektrische energie.

Nou en… zult u zeggen, en toen?

Ik vraag me dan wel eens af dat als je naar een atoom kijkt waar o.a. de elektronen met een grote snelheid om de kern draaien, waar komt die energie vandaan of: waarom stopt dit nooit? Zou deze Vrije Energie, die onbeperkt aanwezig is, daar iets mee te maken kunnen hebben?

Als je meer wilt weten over Nulpunt Energie: Kijk op www.soulsofdistortion.nl bij hoofdstuk 4 uit het boek van Jan Wiecherink: “Ontheemde zielen ontwaken,” een samengaan van wetenschap en spiritualiteit.

Nog meer informatie kunt u vinden in het document “Wat is O punt energie”