14e Nieuwsbrief - Kernenergie, wat bedoelen we daar precies mee..?

Met illustratie van Guido Jonker. Ook te zien op: http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/kernenergie-wat-we-daar-precies-mee-bedoelen/

Over de veel uitgebreidere mogelijkheden dan alleen maar ‘kernsplitsing‘

Geupdate jan. 2013 © Dick Korf

www.FreeEnergy4All.nl

Klassieke kern centrale

We horen regelmatig de vraag stellen of kernenergie toch niet meer aandacht moet krijgen dan het nu heeft omdat dit toch een min of meer milieuvriendelijke energie-opwekker is met weinig of geen CO2 uitstoot. Maar de vraag is dan: waar heeft men het dan eigenlijk over?

Als men over kernenergie spreekt bedoelt men vrijwel altijd ‘kernsplijting’ met hele nare bijwerkingen zoals radioactieve straling, kernafval waar men amper raad mee weet maar ook over kernrampen e.d. Zo hebben er de afgelopen 44 jaar maar liefst 7 kernrampen plaats gevonden waarbij die van Tjernobyl in 1986 + die van Fukushima de grootsten waren.

Maar zelden hoor je dat er ook nog zoiets als ‘kernfusie’ bestaat!

Ja hoezo, zult u vragen, kernfusie dat is toch dat wat te vergelijken is met wat er op de zon plaatsvindt waarbij temperaturen optreden van miljoenen graden Celsius? Of wat men al tientallen jaren aan het onderzoeken is, wat inmiddels meer dan 15 miljard euro heeft gekost, wat de meest complexe apparatuur/installatie gaat vergen ooit gebouwd om dat onder controle te houden en waarvan het einde nog amper in zicht is?

Ja dat klopt, dit wordt dus ‘hete kernfusie’ genoemd en het gaat dan om het z.g. ITER-project in Zuid-Frankrijk wat zo’n 500MW moet gaan leveren en in 2020 in bedrijf zou moeten komen (dit heeft prof.dr. Niek Lopes Cardozo in april’12 gesteld tijdens een bijeenkomst aan de TUE).

Elektrochemicus Fleischmann en fysicus Pons
Elektrochemicus Fleischmann en fysicus Pons in een stevige discussie.

Waar men echter tot nu toe praktisch aan voorbij is gegaan is dat er ook nog zoiets als ‘koude kernfusie’ bestaat nl. kernfusie wat bij beheersbare temperaturen plaatsvindt. Zo wordt koude kernfusie ook wel met de term L.E.N.R. aangeduid (Low Energy Nuclear Reactions).

De eerste wetenschappers die hiermee naar buiten kwamen waren de heren Fleischmann en Pons in 1989 (zie foto). Zij, hoewel later door velen verguisd, mogen toch als de grondleggers gezien worden van deze ‘cold fusion’-ontwikkelingen.

In ieder geval komt in tegenstelling tot kernsplijting bij zowel hete als koude kernfusie geen radioactieve straling vrij, zijn er geen milieuvervuilende eindproducten en geen CO2 uitstoot! Ook is het gebruik van de kernfusiestof niet alleen in ruime mate voorradig maar wat ook nog in zeer geringe mate verbruikt wordt omdat de warmte-energie die er bij vrij komt meer dan een miljoen maal hoger is per gewichtseenheid (energiedichtheid) dan bij fossiele brandstof het geval is. Kernfusie betreft een proces waarbij neutronen gevormd worden en opgenomen worden in de kern van een ander atoom zodat er een nieuw element ontstaat.

Andrea Rossi
Andrea Rossi tijdens een presentatie over de opschaling van zijn E-Cat-centrale (energy- catalizer).

Dit heeft m.i. alles te maken met het gegeven dat er nog steeds geen volledige en afdoende wetenschappelijke verklaring voor dit verschijnsel is gevonden. Er zijn diverse theorieën, die echter allemaal van elkaar verschillen en de wetenschap neigt er naar dat als iets niet wetenschappelijk verklaard kan worden “het niet bestaat….” En dan zeg ik: hoezo?Je zou dus kunnen zeggen dat als dit waar is, dit een oplossing biedt voor al onze energieproblemen? Ja, daar kan ik volmondig ‘JA!’ op zeggen, dit is inderdaad het geval! Maar zult u zich dan weer afvragen: “Waarom horen we daar dan niets over?” Dat is een zeer belangrijke en interessante vraag!

Waarom zeg ik dit? Omdat ik inmiddels zoveel informatie en bewijzen heb verzameld dat zoals een vriend van mij onlangs zei: “Deze geest is uit de fles en die kan er nooit meer in terug worden gestopt”! Het is gewoon al op diverse plaatsen in de wereld onomstotelijk bewezen! Kortom: er is al te veel bewijs aanwezig dat dit niet meer terug te draaien is en ik stel dat NU de tijd rijp is om de volgende stap te zetten, vandaar dit artikel!

Voorbeelden:

  1. Het E-Cat (Energy Catalizer) 1MW-project van Andrea Rossi uit Italië, zie o.a.: http://www.e-cat.co.nl/Artikelen.htm en http://ecat.com/

  2. Het Defkalion-Hyperion project uit Griekenland/Canada, zie: http://www.defkalion-energy.com/profile

  3. Het Piantelli project in Siena-Italië, (in samenwerking met Rossi),

  4. Het Brillouin project in California-USA, zie: www.brillouinenergy.com

  5. Francesco Celani, Italië, http://newenergyandfuel.com/http:/newenergyandfuel/com/2012/08/08/francesco-celani-demos-his-lenr-device-publicly/

  6. George H. Miley- LENUCO-company, http://coldfusionblog.net/2012/05/13/george_mileys_lenuco_to_present_at_techconnect_showcase/

  7. Mehran Keshe uit België die zegt uiterlijk febr.’13 naar buiten te treden met een Plasma-generator van 3 á 4 kW en een van 10kW, http://www.keshefoundation.com

  8. Robert en John Rohner uit Las Vegas die elk voor zich een plasmamotor aan het ontwerpen zijn gebaseerd op de vroegere Papp-engine. Ik hoop in januari ’13 te horen dat zijn unit draait,

  9. NASA/USA: http://futureinnovation.larc.nasa.gov/view/articles/futurism/bushnell/low-energy-nuclear-reactions.html

  10. Andere projecten uit Australië/Freepower Co, India, Rusland, enz…

Maar wat is het fundament van deze LENR experimenten?

Waarop is dit alles dan gebaseerd? Opmerkelijk is dat de meeste van bovengenoemde experimenten gebaseerd zijn op waterstof H en Nikkelpoeder in combinatie met een katalysator. (PS: Waterstof is het meest voorkomende element in het universum het bestaat maar uit één proton en één elektron en bevat dus als enige element geen neutronen). De één stelt echter dat het Nikkelpoeder de transitie doormaakt naar koper (Rossi) terwijl anderen (Brillouin) stellen dat juist het fijne nikkelstof de katalysator is en dus het nikkel niet zelf een verandering ondergaat maar dat het juist het Waterstof is dat uiteindelijk via enkele tussenstappen (isotopen) muteert via Deuterium naar Tritium naar Helium. Het Helium atoom bestaat uit 2 protonen, 2 neutronen en 2 elektronen. Vooral bij de laatste fase treedt er een enorme warmte ontwikkeling op.

Zo spreekt Brillouin niet over LENR maar over CECR=Controlled Electron Capture Reactions. In plaats van waterstof sprak men aanvankelijk (Fleischmann en Pons) ook over ‘Deuterium’, een andere vorm van water. Deuterium of 2H (ook wel waterstof-2 genoemd, is een stabiele isotoop van waterstof en bestaat uit 1 proton, 1 elektron en 1 neutron) en in plaats van Nikkel over het gebruik van Palladium.

Momenteel zijn verschillende instituten heel actief op dit gebied waaronder o.a. het gerenommeerde MIT (Massachusetts Institute of Technology), alsook het SRI (Stanfort Research Institute/California.)

Wat betekent dit voor de wereld en de mensheid?

De verwachting is dat in de komende tijd steeds meer werkende units, gebaseerd op LENR, op de markt gaan komen. Op dit moment wordt er op diverse plaatsen in de wereld heel hard gewerkt aan de lagere temperatuurunits voor gebruik als bv. centrale verwarming maar vooral ook aan de hogere temperatuur units zodat stoom geproduceerd kan worden wat via een turbine een generator aandrijft voor elektriciteitsopwekking.

Het streven van NewEnergy4All is om een bijdrage te leveren in de realisatie hiervan. Enerzijds door de units voor o.a. de Benelux markt beschikbaar te maken maar ook door het creëren van bewustwording dat we dicht bij een grote doorbraak zijn op het gebied van onze energievoorziening. Ik kan je zeggen dat we vrij dicht bij de realisatie hiervan zijn. De hierboven beschreven koude kernfusie kan/zal hierbij een belangrijke rol vervullen.

Dick Korf
Dick Korf oprichter en CEO van NewEnergy4All BV alsmede voorzitter van de Stichting FreeEnergy4All

Het uiteindelijke streven is dan om zowel units te hebben die in huishoudens geplaatst gaan worden t.b.v. decentrale energieopwekking alswel grotere units ter beschikking komen van scholen, werkplaatsen, kantoren, huizenblokken, kassen, enz. Ook moet gedacht worden aan de toepassing in ontwikkelingslanden om o.a. van zout water zoet water te kunnen maken, enz.

Ook zullen elektrische auto’s dmv een eigen kleine LENR reactor of Plasmareactor zelf elektriciteit kunnen opwekken waardoor slecht 1 x per jaar “getankt” hoeft te worden. Maar het mooiste is natuurlijk dat er op den duur ook units ontwikkeld en geproduceerd gaan worden die zo groot zijn dat ze ingezet kunnen gaan worden in elektriciteitscentrales.

Samengevat: de toepassingsmogelijkheden zijn onbeperkt!

Stand van zaken

Er worden momenteel grote vorderingen gemaakt maar als er door meer wetenschappers, bedrijven, TU’s aan gewerkt zou worden zou de komst van bruikbare producten verder versneld worden. In dat opzicht is het verheugend dat de Europese Unie in de zomer 2012 LENR aan het ontwikkelingsprogramma heeft toegevoegd zodat gekwalificeerde partijen nu subsidie voor hun koude kernfusieonderzoek kunnen aanvragen.

Ik hoop met dit initiatief hiertoe bij te dragen!
Dick Korf