13e Nieuwsbrief 22-10-’12 Low Energy Nuclear Reaction

1. Bezoek Low Energy Nuclear Reaction Congres in Zurich op 8 en 9 sept. ook wel het E-Cat congres genoemd naar de uitvindingen van Andrea Rossi uit Italië.

LENR staat voor Low Energy Nuclear Reactions, ook wel koude kernfusie genoemd.

Rossi zou dit jaar zijn 10kW “warmte”-unit op de markt brengen echter treedt daar vertraging in op omdat hij zich momenteel heel sterk richt op de 1MW-unit waarbij er in een container 100x10kW units zijn opgesteld.

Daarbij is zijn focus momenteel sterk gericht op de ontwikkeling van een E-Cat (Energy Catalyzer) die veel hogere temperaturen produceert dan voor een CV nodig is omdat daarmee ook elektrische energie, via stoom, mee op te wekken is.

Wat ik van Rossi en z’n rechter hand begreep is dat het hele proces nog niet echt onder controle is waarbij het opstarten, het stoppen en het stabiel houden van het proces nog ingewikkelde procedures vragen.

Ook ervaar ik als heel merkwaardig dat hij aanvankelijk had beweerd dat het proces zelfvoorzienend zou zijn (autonoom zou kunnen draaien) en dat er nu toch 1/6 deel aan elektrische energie moet worden toegevoegd om alles onder controle en stabiel te houden.

Dit alles heeft mij doen besluiten om degene die reeds ingeschreven hebben op de E-Cat en daarvoor een aanbetaling hebben gedaan via de Stichting FreeEnergy4All van Euro 100,- dit weer terug te geven.

Niet iedereen heb ik kunnen bereiken omdat sommige e-mailadressen op het bankafschrift te onduidelijk waren. Zij die dus nog geen bericht hebben gehad verzoek ik om nog te reageren.

Hoe dan ook, de E-Cat van Rossi is een werkend(!) apparaat waarbij gebruik wordt gemaakt van Nikkelstof, waterstof en een katalysator en de verwachting is dat deze units vrijwel zeker in 2013 op de markt zullen komen d.w.z. units van 10kW die warmte produceren maar ook containers die 1MW (1000kW) warmte produceren+ elektriciteit! Boeiende ontwikkelingen!

2. Bezoek aan dhr. Mehran Keshe en prof. Meyl te België met presentaties op 21-9-’12

Het grootste gedeelte van de dag werd ingevuld door prof.dr.Konstantin Meyl uit Duitsland die een langdurige presentatie hield over Tesla en zijn elektromagnetische velden wat afgetapt kan worden van een stroombronnen die “ergens” op de wereld opgesteld worden en waarop iedereen zijn elektriciteit zou kunnen aftappen. Een probleem volgens Meyl zou zijn te zorgen dat alleen diegenen kunnen aftappen die daarvoor ook betalen. Ook ging hij uitgebreid in op lineaire en vooral scalaire golven die veel hogere snelheden bereiken dan de lichtsnelheid…!

Han Vriezen vertelde dat hij ditzelfde verhaal 10 jaar geleden ook al van hem hoorde.

Meerdere mensen zaten niet echt op deze info. te wachten maar kwamen vooral voor Keshe.

Mehran Keshe heeft in de loop van de middag een en ander verteld maar ging al redelijk snel over op vragenstellers uit de zaal. Ook uit zijn betoog kwam weinig extra nieuws t.a.v. wat hij in eerdere presentaties ook al had verteld. Helaas.

Tijdens de middagpauze heb ik hem even persoonlijk kunnen spreken en vroeg hem naar de voortgang van zijn Plasma-motor van 3,5 a 4kW en die van 10kW elektrisch.

Hij vertelde dat de inschrijving op deze units deze week gesloten is omdat het aantal van 5.000 stuks was bereikt en dat de nieuwe inschrijving pas open gaat per 1 januari ’13 tot een aantal van 20.000. Hij vestigde de indruk dat er wel voor het eind dit jaar geleverd gaat worden maar was er niet echt expliciet in.

Ik sprak Keshe nu voor de 8e maal…. en hij krijgt wat mij betreft nog steeds het voordeel van de twijfel t.a.v. de ontwikkeling van de Plasma-engine. De toekomst zal het leren.

Aanvulling was het interview dat Sterling Allen had met Keshe en Meyl na de bijeenkomst.

Zie ook eventueel voor nog meer info:

http://www.earth-matters.nl/13/6317/grenswetenschap/interview-met-keshe-en-meyl-na-bijeenkomst-van-21-september-2012.html

Samenvatting:

Mensen die de 3-4kW (á €5.000,-) plasmagenerator besteld hebben kunnen de levering ergens in december dit jaar (2012!) verwachten! Ik heb er ook een besteld en ben heel benieuwd. Op 14 december is er een presentatie van deze plasma generator in Brussel. Naast de energiesystemen zal ook zijn ruimtevaarttechnologie gepresenteerd worden waarbij er 2 Amerikaanse astronauten aanwezig zullen zijn. Het publiek zal uit 3.000-5.000 mensen bestaan. Voor de eerste keer zullen de “energiereactoren” publiekelijk getoond worden!

Meyl ziet veel beloften in de toekomstige realisatie van draadloze energieoverdracht. Maar als men vandaag zal beginnen met het ontwikkelen ervan (om auto’s op betaling te laten rijden), dan zal het nog vele jaren duren (15 jaar of meer…) om de toepassing voor het publiek uit te rollen. Het geld om het te ontwikkelen is in het begin weinig, maar zal groeien tot zeer grote bedragen om het te completeren. Zitten we daar echt op te wachten?

Ik heb ook een stuk geschreven over kernenergie:

zie Koude Kernfusie

Wat wordt daar meestal mee bedoeld of zijn er ook andere vormen dan alleen “kernsplijting”?
Het stoort mij dat men geheel voorbij gaat aan de zeer boeiende ontwikkelingen van LENR=low energy nuclear Reactions ofwel“cold fusion”. We zijn al vrij ver in het verkrijgen van een licentie hiervoor. Binnenkort horen jullie hier meer over. Ook hoop ik op een later tijdstip meer te berichten over de diverse ontwikkelingen op het gebied van “Vrije Energie”.

Veel leesplezier gewenst!
Dick Korf