11e nieuwsbrief 23-02-’12 Zou er dan toch de grote oplossing van het energievraagstuk in zicht komen?

Hierover het volgende:

1. E-Cat van Andrea Rossi

Op 1-12-’11 schreef ik hierover in de 10e Nieuwsbrief:

“Ook wil ik jullie attent maken op de bijzondere ontwikkelingen van dhr. Andrea Rossi in Italië met zijn E-Cat uitvinding. In nov. ‘11 heeft hij een demonstratie gehouden met een prototype waarbij er NB 480kW werd geproduceerd door zijn unit van max. 1000kW.

SAMENVATTING:

In de E-Cat (Energy Catalyzer) vindt er een vorm (dus niet helemaal!) van koude kernfusie plaats met als “brandstof” kleine hoeveelheden nikkelpoeder en waterstof plus een nog geheime katalysatorstof om een veilige en schone vorm van warmte-energie te produceren. (Ni 28 + H1 -> CU29). Deze vorm van nucleaire kernfusie heeft dus geen radioactieve materialen als brandstof nodig, produceert ook geen radioactief afval en stoot geen vervuilende stoffen uit in het milieu.

De relatief lage prijs en de diverse andere voordelen zouden ervoor kunnen zorgen dat dit de zo gewenste oplossing voor o.a. de energiecrisis zou kunnen zijn en misschien ook wel positief kan bijdragen aan de huidige economische crisis.

De website die een en ander uitstekend verwoordt is: http://www.e-cat.co.nl opgezet door Paul Harmans en daarvoor mijn complimenten!”

Aanvankelijk zou Rossi samenwerken met het Griekse bedrijf Defkalion. Dit is echter helaas spaak gelopen. Desalniettemin claimt ook Defkalion een dergelijk apparaat te gaan produceren.

Het ziet er naar uit dat mede hierom Rossi zijn apparaat extra goedkoop op de markt gaat brengen om de ander de loef af te steken.

De contacten die we ook met Defkalion hebben houden wij in ieder geval open want je weet maar nooit.

In ieder geval ziet het er naar uit dat Rossi in de herfst van dit jaar zijn 10kW-unit gaat vermarkten die echter alleen (water-)warmte produceert van max 120ºC. Men stelt dat dit apparaat direct op de CV aangesloten kan worden wat dan dus voor weinig kosten kan gebeuren. We zullen zien.

Omdat de unit alleen warmte produceert onderzoekt men nog om ook elektriciteit te kunnen produceren echter dit wordt pas zinvol als de beschikbare temperatuur van het water veel en veel hoger is dan 120ºC omdat anders het rendement van de omzetting kan zakken tot onder de 8% wat niet de moeite waard is van deze extra investering. Ik heb hier zelf ook al uitgebreid onderzoek naar gedaan….. Omzetting van warmte in elektriciteit voor deze unit blijft dus voorlopig nog toekomst muziek.

Klik Hier voor veel gestelde vragen en antwoorden

Een apparaat echter wat 10kW warmte produceert voor een zo’n absurd lage prijs blijft natuurlijk zeer aantrekkelijk.

Afgelopen weekend was ik naar een Nulpunt-Energie congres in Frankfurt waar ook uitgebreid ingegaan werd door de organisatoren Inge en Adolf Schneider die ook het blad “NetJournal” uitgeven waarin in de laatste 2 uitgaven ook heel uitgebreid op dit thema wordt ingegaan. Zij zijn inmiddels al 3 á 4x bij Rossi geweest en hebben dus ook behoorlijk in de keuken kunnen kijken. Verwacht wordt dat de unit tussen de €550,- en €800,- gaat kosten (excl. BTW), m.a.w. een schijntje als je bedenkt dat het vermogen van 10kW in de meeste gevallen voldoende zal zijn om een normaal huis mee te verwarmen.

Ik heb met de fam. Schneider afgesproken dat zij als tussenpersoon gaan dienen om de geïnventariseerde aantallen binnen het bestand van FreeEnergy4All aan hen door te geven omdat zij reeds die afspraak met dhr. Rossi hebben. Indien later blijkt dat dit anders moet dan ga ik er van uit dat we makkelijk kunnen switchen. Actie: degene die serieus geïnteresseerd is om een dergelijke unit aan te schaffen kan zich nu opgeven via FreeEnergy4All en ik zal dit doorleiden via de fam. Schneider naar Andrea Rossi.

Degene die zich hiervoor aan wil melden maakt een bedrag over van €100,- naar de “Stichting FreeEnergy4All” waardoor ik tegelijkertijd weet dat de aanmelding serieus is en dat de units ook afgenomen gaan worden. Vermeld bij het overmaken vooral:

  • naam en plaats,
  • E-mailadres.
  • “intekenen op E-Cat”.

Rekening nummer: bij de Triodosbank: 19.83.91.773;
IBAN: NL29TRIO0198391773
Paper form: NL29 TRIO 0198 3917 73
BIC: TRIONL2U.

Voor alle duidelijkheid: dit inschrijfgeld is geen gift aan de stichting. In het geval er toch niet geleverd kan/gaat worden, zal dit bedrag teruggestort worden onder aftrek van gemaakte kosten.

Als je wilt inschrijven wacht dan niet te lang want hoe eerder we in deze molen zitten des te eerder we aan bod komen. Je kunt/mag ook anderen hiervoor warm maken! Wel moet men zich dan aanmelden op de website.

2. Mehran Keshe

Ik heb inmiddels 6 presentaties van deze bijzondere man bijgewoond en ben behoorlijk onder de indruk van wat hij te vertellen heeft en daaraan gekoppeld wat hij zegt te kunnen

Hij heeft 4 hoofdgebieden waar hij zich op toelegt:

  1. Gezondheid/genezing van bv. onbehandelbare ziekten, (dit is echt ongelooflijk boeiend! (Zie extra, onderaan dit blad)

  2. Voeding,

  3. Transport, waaronder ruimtereizen zonder brandstof en auto’s zonder wielen op een magnetisch-gravitatie-krachtenveld

  4. Energie, energieunits werkend op plasma in combinatie met ook een magnetisch-gravitatieveld.

Het voert veel te ver om op al deze verschillende gebieden in te gaan en verwijs ik hieronder naar zijn website. Heel specifiek heeft energie natuurlijk mijn speciale belangstelling.

Ook heeft hij afgelopen weekend een presentatie op het FE-congres in Frankfurt gegeven waar ik hem natuurlijk weer gesproken heb. Hij stelt nog steeds dat er voor het eind van dit jaar een Plasma-Energy-Reactor op de markt zal komen. Voor € 500,- kun je je al inschrijven op een unit van 3 á 4kW die eind 2012 geleverd zal worden voor totaal bedrag van €5.000,-. Hij krijgt van mij nog steeds het voordeel van de twijfel. Ik heb mij ingeschreven voor 2 units, 1 voor in mijn huis en 1 voor demonstratiedoeleinden

Zie zijn website: www.keshefoundation.com/nl
Ook heel interessant is het verhaal op de website:
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-revolutie-van-mehran-keshe/ van Guido Jonkers, geschreven door Luc Vervliet.

Onlangs is er ook een uitgebreid artikel verschenen over allerlei uitvindingen van Mehran Keshe in het grensverleggende tijdschrift FRONTIER, geschreven door Luc Vervliet.

Ik heb gesteld: dhr. Keshe is óf een fantast óf hij is 1 van de grootste genieën van deze tijd want wat hij stelt dat er gaat gebeuren in de komende jaren grenst haast aan het ongelooflijke.

3. Plasma engine uit de USA

Ik ben inmiddels een goed contact aan het opbouwen met uitvinder / bedrijf in de USA die (ook) een soort plasmamotor hebben ontwikkeld en waarvoor we bezig zijn om daarvoor een licentie te verkrijgen.

Eén en ander ziet er heel aantrekkelijk uit omdat de unit geen uitlaatgassen produceert, weinig lawaai maakt, vrij compact is, mechanische energie aan uitgaande as levert waardoor er een generator aan gekoppeld kan worden om elektrische energie te genereren en ook nog relatief veel vermogen produceert.

Voorbeeld: een 125cc plasmic-engine levert bij 3.000omw/min al 38kW wat dus ruim voldoende is om in een huishouden zowel elektriciteit te produceren als warmte en waarbij een deel van het “overschot” teruggepompt kan worden in het net waardoor er zelfs “inkomsten” gaan ontstaan. Ik heb hierover al toezeggingen van Eneco, Greenchoice en NUON die dit prima vinden omdat dit gegarandeerde “Groene Energie” is!

Het max. vermogen wat teruggepompt kan worden is echter sterk afhankelijk van de toegelaten max. stroom (stoppen) en of er 1 of 3 phasen beschikbaar zijn.

Voorbeeld van deze unit:

Plasma engine uit de USA

Plasma engine uit de USA

Er is nog wel meer te melden over Vrije Energie ontwikkelingen echter bovenstaande is voor dit moment het belangrijkste.

Ik hoop dat u bovenstaande weer met interesse zult lezen. Ik ga net zo lang door totdat er echt iets concreets op de markt is, of door eigen ontwikkelingen, of anderszins. En dit in dienst van het grote geheel!

Ja, vol verwachting klopt het hart!

Energierijke groet,
Dick Korf
Initiatiefnemer FreeEnergy4All.nl

Extra:

Presentaties van dhr. Keshe:

Revolutionaire Medische Inzichten binnen uw bereik. De reguliere geneeskunde heeft er tot op heden geen oplossing voor:

M. Keshe – Vrijdagavond 9 maart in Zutphen – 19:30u-22:30u
M. Keshe – Vrijdag 16 mrt 2012 in Heemstede – 19:30u-22:30u

Zie: www.delezing.nl