10e nieuwsbrief 01-12-’11 meer vrije energie projekten

Hoewel het sinds de 9e Nieuwsbrief al weer even stil is geweest gebeurt er toch best veel.
Deze nieuwsbrief is wat breder van opzet omdat ik deze keer ook wat meer vertel over andere projecten die momenteel spelen op dit gebied.

Wang-motor

Allereerst de stand van zaken t.a.v. één van mijn eigen projecten: de Wangmotor.
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief heb vermeld laat dhr. Wang uit China volledig verstek gaan ondanks dat er een enorme worst voor zijn neus hangt en komt de duidelijke afspraken die we hebben gemaakt op geen enkele wijze na. Zo levert hij dus niet het materiaal wat het magnetische veld van magneten zou moeten afschermen wat essentieel is voor de werking van de motor.
Dit noopt ons om zelf onze creativiteit aan te boren en zo kwam ik met iemand in contact die mij opmerkzaam maakte van het Halbach-array fenomeen. Los hiervan ben ik mij ook behoorlijk aan het verdiepen in het z.g. Mu-metaal waarbij een magnetisch veld deels afgeschermd kan worden.

Mu-metaal magnetenHalbach array: Als je bv. 4 kubusmagneten steeds 90º t.o.v. elkaar draait dan ontstaat er een effect waarbij de bovenkant een extra sterk magnetisch veld genereert maar aan de onderkant een sterk verzwakt veld. Dit lijkt dus ook op een vorm van afscherming.

Enthousiast heb ik 120magneten besteld en ben aan de slag gegaan.

Het was een hele moeilijke opgave om de zo sterke neodynium-magneten in een vooraf gemaakt koperen bakje op de gewenste positie te kijgen en dan te lijmen omdat ze echt alle kanten op willen springen. Dit heeft mij diverse kleine verwondingen gekost.

magneetveld

Uiteindelijk is het toch gelukt en kon ik gaan proefdraaien. Het resultaat hiervan was echter nog niet om over naar huis te schrijven, helaas.
Goede raad is duur.

Uiteindelijk besloten om een test met schaal 1 op1 te doen m.a.w. ik heb een nieuwe constructie gebouwd om met 1 vaste magneet en 1 magneet die kan ronddraaien, met de mogelijkheid om elk magneetbakje (met dus elk 4 kubusmagneten) in elke gewenste positie te kunnen draaien om zo een optimum te vinden. Ik heb zo allerlei krachten gemeten en een vrij goed inzicht gekregen in de eigenschappen. Ook hoe die zo mogelijk toe te passen in de Wang-motor. Ik heb zo weer nieuwe inzichten opgedaan om de volgende stap te kunnen zetten. Vol verwachting klopt het hart!

Lutec-unit uit Australie

Een aantal van jullie zullen weten dat ik 1,5jaar geleden zelf bij de 2 uitvinders op bezoek ben geweest (Cairns) maar dat we niet tot samenwerking konden komen. Zij hadden een boeiende unit gebouwd maar vroegen niet alleen heel veel geld maar hun unit was ook nog verre van productierijp.

Sinds enige tijd zouden zij de LUTEC-1000 unit op de markt willen brengen echter op hun site staat ook: “Please note – as of 25 June 2010, this Website is undergoing reconstruction. We thank you for your patience”.

Om toch wat licht in deze zaak te krijgen heb ik ze op 29-11-‘11 een mail gestuurd met de vraag hoe en wat. We wachten af en ik hoop dat ik antwoord krijg.

Perendev-unit van Mike Brady

Hoewel Mike Brady in Duitsland in de gevangenis zit (volgens insiders onterecht) betekent dit niet dat zijn Perendev-unit niet zou bestaan of niet zou werken. Een goede vriend van mij is bezig om hem uit de gevangenis te krijgen opdat zijn uitvinding toch nog ten goede kan komen aan de mensheid. In dat geval komt hij naar Nederland!

Mohammer Yildiz

Dhr. Yildiz heeft in april een unit gedemonstreerd op de TU in Delft. Zijn unit werd zelfs grotendeels gedemonteerd om mensen te overtuigen dat er geen verborgen motortje met een batterij in zat.

Sindsdien is het nogal stil geworden. Dit wil echter niet zeggen dat er niets gebeurt want zo nu en dan is er het gerucht dat hij wel degelijk aan verdere ontwikkelingen werkt alleen nu wat meer achter de schermen. We wachten af.

Mehran Keshe

Ik heb nu 4 presentaties van deze bijzondere man bijgewoond en ben behoorlijk onder de indruk van wat hij te vertellen heeft en daaraan gekoppeld wat hij zegt te kunnen.

Hij heeft 4 hoofdgebieden waar hij mee bezig is:

  1. Gezondheid/genezing van onbehandelbare ziekten,

  2. Voeding,

  3. Transport, waaronder ruimtereizen zonder brandstof en auto’s zonder wielen op een magnetisch-gravitatiekrachtenveld

  4. Energie, Vrije energie units werkend op plasma ook in combinatie met ook magnetisch-gravitatieveld.

Het voert veel te ver om op al deze verschillende gebieden in te gaan en verwijs ik hieronder naar zijn website. Heel specifiek heeft energie natuurlijk mijn extra belangstelling.
Zo zou hij bij zijn laatste presentatie afgelopen zaterdag in het Evoluon te Eindhoven (26nov.) een Vrije Energieunit demonstreren. Wie schetst onze verbazing dat we slechts heel even een blik konden werpen in een plastic emmer waar een unit in zat met allerlei gedraaid koperdraad.

Het verhaal was dat hij de dag ervoor de politie op bezoek had gekregen waarbij hem te verstaan was gegeven dat een presentatie niet op prijs werd gesteld. Daarom is zijn container door de politie verzegeld…….

Voor mij allemaal een wat vreemd verhaal echter bovenstaande is bevestigd door zijn assistent met wie ik een vrij open contact heb. Toch heb ik mij in laten schrijven voor 500 euro in een unit van 3 a 4kW die eind 2012 geleverd zou worden voor totaal €5.000,- . Hij krijgt van mij het voordeel van de twijfel. Zie zijn website: www.keshefoundation.com/nl

Ook heel interessant is het verhaal op de website:
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-revolutie-van-mehran-keshe/ van Guido Jonkers, geschreven door Luc Vervliet.

Onlangs is er ook een uitgebreid artikel verschenen over allerlei uitvindingen van Mehran Keshe in het grensverleggende tijdschrift FRONTIER, geschreven door Luc Vervliet.

Ik heb gesteld: dhr. Keshe is of een fantast of hij is 1 van de grootste genieën van deze tijd want wat hij stelt dat er gaat gebeuren in de komende jaren grenst haast aan het ongelooflijke.

Curie-motor

Onlangs ben ik samen met enkele collega’s op bezoek geweest bij een presentatie van de Curiemotor.

Dit is een unit die werkt volgens het principe dat boven een bepaalde kritische temperatuur plotsklaps het magnetisme van een magneet verdwijnt om onder deze kritische temperatuur weer te verschijnen.

Door daar op een slimme manier gebruik van te maken ontstaat er een koppel waarmee een generator aangedreven kan worden. We hebben een klein prototype zo al echt zien draaien, heel boeiend. Men zoekt nu betrouwbare investeerders om dit project verder van de grond te tillen.

Prototype Curiemotor – E-Cat van Andrea Rossi,

Ook wil ik jullie attent maken op de bijzondere ontwikkelingen van dhr. Andrea Rossi in Italië met zijn E-Cat uitvinding.

Onlangs heeft hij een demonstratie gehouden met een prototype waarbij er NB 480kW werd geproduceerd door zijn E-Cat 1MW unit

SAMENVATTING

In de E-Cat (Energy Catalyzer) vindt er z.g. koude kernfusie plaats met als “brandstof” kleine hoeveelheden nikkelpoeder en waterstof plus een nog geheime katalysatorstof om een veilige en schone vorm van warmte-energie te produceren. Deze vorm van nucleaire kernfusie heeft dus geen radioactieve materialen als brandstof nodig, produceert ook geen radioactief afval en stoot geen vervuilende stoffen uit in het milieu. De relatief lage prijs en de diverse andere voordelen zouden ervoor kunnen zorgen dat dit de zo gewenste oplossing voor o.a. de energiecrisis zou kunnen zijn en misschien ook wel positief kan bijdragen aan de huidige economische crisis.

De website die een en ander uitstekend verwoordt is: http://www.e-cat.co.nl opgezet door Paul Harmans en daarvoor mijn complimenten! Cleangasproject, (aanvulling)

Onlangs ben ik ook betrokken geraakt bij een uitvinding waarbij de uitlaatgassen van vooral scheepsdieselmotoren, vooral die op zware olie draaien, en behoorlijk vuile uitlaatgassen hebben te reinigen van Zwavel- en Stikstofoxiden alsmede fijnstof.

Door eerdere contacten met uitvinders in Brazilië die in staat zouden zijn om CO2 via plasmaverbranding weer te splitsen in pure koolstof en zuurstof zou dit een bijzondere toevoeging kunnen betekenen. In Brazilië wordt hiervoor inmiddels een pilotplant gebouwd om begin 2012 verder op grotere schaal getest te gaan worden.

Ook dhr. Keshe zegt mogelijkheden te hebben om CO2 nota bene vloeibaar te kunnen maken…..

Hierbij laat ik het even voor dit moment en hoop dat u bovenstaande weer met interesse zult lezen. Ik ga door totdat er echt iets op de markt komt, of door eigen ontwikkelingen, of anderszins. En dit in dienst van het grote geheel! Vol verwachting klopt het hart!

Energierijke groet,
Dick Korf
Initiatiefnemer FreeEnergy4All.nl