N.a.v. mijn 11e Nieuwsbrief zijn er diverse vragen gesteld, vooral betrekking hebbend op de 10kW Rossi E-Cat van Andrea Rossi. Vandaar een aanvulling hierop.

Vraag 1: kan de E-Cat direct aangesloten worden op het CV-systeem?

Antwoord.: de E-Cat zou een watertemperatuur genereren van 90 a 100ºC en zou direct op de CV aangesloten kunnen worden. In de kleine reactor waar de reactie van Nikkelpoeder en waterstof afspeelt onder in vloed van een geheime katalysator heerst een temperatuur van 450 a 500 ºC, dit wordt echter met water gekoeld. Voordat de unit op de markt komt wordt hij uitgebreid getest. De plannen zijn dat er via een volledig geautomatiseerd programma (“robotisering”) er 1 miljoen exemplaren gebouwd gaan worden.

Vraag 2: Je spreekt over dat als dit verhaal niet doorgaat dat dan het gestorte bedrag teruggestort zal worden onder “aftrek van kosten”, wat bedoel je daarmee?

Antwoord: De Stichting FE4All zal in dat onwaarschijnlijke geval 25 euro in rekening brengen wat ten goede komt aan het grote geheel.

Vraag 3: Hoe groot is de unit en maakt hij ook geluid?

Antwoord: de unit waarin de reactie zelf plaats vindt is uitzonderlijk klein nl. ca 1liter echter wat er bijkomt maakt het allemaal wat groter nl. ca 50x40x30cm met een gewicht van ca 60kg. De unit is praktisch geluidloos, mogelijk dat de waterpomp iets te horen is door de afscherming heen.

Vraag 4: Gebruikt de unit ook stroom?

Antwoord: Bij het opstarten moet het proces op gang komen door verwarming via een verwarmingselement. Daarna houdt het proces zichzelf in stand. Ik ben hier echter niet helemaal zeker van omdat ook ergens stond dat 80W nodig zou zijn tijdens bedrijf.

Vraag 5: Hoe veilig is de unit en welke garanties worden gegeven?

Antwoord: De unit zal aan alle gebruikelijk eisen en regels voldoen. Ook stelt Rossi: Als mocht blijken dat de unit niet levert wat verwacht mag worden krijg je je geld terug. Hoewel er geen radioactieve straling bij vrij komt heeft men toch de unit afgeschermd met een 2 cm loden mantel. Daarnaast geeft hij 2jaar productgarantie. Op de site van Paul Harmans: http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat11Feb2012b.htm is over de veiligheid nog meer te lezen.

Vraag 6: Kun je er ook het tapwater mee verwarmen?

Omdat het even duurt (ik schat <5 minuten??) voordat de unit op temperatuur is en draait twijfel ik of dit zomaar kan. Dit moet later blijken. Als de Sti. FE4All bemiddeld resp. tussenpersoon is zal ik de unit het liefst eerst bij mij thuis aansluiten, testen en ervaring opdoen alvorens hem door te geven aan anderen.

Vraag 7: Kan de gift die ik al heb overgemaakt op de Stichting worden gezien als een aanbetaling voor deze unit?

Antwoord: Hier zijn we binnen het bestuur van de Stichting FreeEnergy4All nog niet helemaal uit omdat we ook met een BTW-verplichting zitten en we deze unit alleen kunnen doorleveren indien we een aparte BV oprichten. Hier kom ik nog op terug. In ieder geval kan deze aanbetaling niet worden gezien als een gift aan de stichting.

Vraag 8: Hoe vaak moet het nikkelpoeder en de waterstof vervangen worden?

Antwoord: Als de unit continu zou draaien is er slechts 100gram nikkelpoeder/half jaar nodig echter 90% hiervan blijft er achter wat na recycling opnieuw gebruikt kan worden. Aan waterstof wordt er nog minder gebruikt. Ik verwacht dat als de unit alleen voor CV doeleinden wordt gebruikt, dus alleen in de koudere periode, dat de nikkelpoeder mogelijk slechts 1x per 2 jaar gewisseld hoeft te worden. Nikkel is een stof dat op aarde ruimschoots voorradig is en dus nooit een zeldzaam metaal zal worden. Ik heb begrepen dat dit nikkelpoeder in een voorraadhouder zit die dan door een nieuwe vervangen dient te worden tegen inlevering van de oude. De nikkelpoeder in de oude cilinder wordt dan gerecycled. De kosten hiervan zijn €10,- a 20,- per keer.
Ik hoop dat ik met deze vragen en antwoorden de meeste heb behandeld en daarmee jullie enthousiast heb gemaakt om deze wonderlijke, maar ook hele mooie unit, te bestellen om daarmee niet alleen het financiële gewin te dienen maar tegelijkertijd ook een bijdrage te leveren aan reductie van het fossiele brandstofverbruik met alle positieve gevolgen van dien.


Een energierijke groet,
Dick Korf