5e nieuwsbrief 30-03-’11 Vrije energie ontwikkelingen

Ik zie dat het al weer 3,5 maand geleden is dat ik de laatste nieuwsbrief rond stuurde dus zullen jullie als ingetekende op de site www.FreeEnergy4All.nl wel nieuwsgierig zijn naar de stand van zaken. Eigenlijk wachtte ik nog met deze nieuwsbrief tot dat er grootse dingen te melden zouden zijn. Echter die laten helaas toch nog wat op zich wachten, ondanks dat er wel hoopvolle ontwikkelingen zijn.

Hoewel ik al eerder schreef dat na al mijn bezoeken all over the World alles er op wees dat we “het” zelf moesten doen, dus zelf een Vrije Energie apparaat ontwikkelen, betekent dit tegelijkertijd dat hiermee “veel” tijd gemoeid zal zijn omdat alleen via heel veel trial and error een mogelijke oplossing gevonden kan worden.
De vraag is echter of we niet in staat zijn om beslag te leggen op een apparaat dat al ontwikkeld is en voor een acceptabel bedrag te kopen en te produceren is? Dit geeft meteen al een enorme voorsprong!

Welnu ik denk dat we daarin in de tussentijd geslaagd zijn ook al zijn daarmee nog niet alle hobbels genomen. Ik heb vrij goede contacten met een Chinese uitvinder kunnen leggen die reeds een Vrije Energiemotor van 5kW(!) ontwikkeld heeft. Heel aantrekkelijk bij deze motor is dat hij vrij compact is en er binnenin nauwelijks elektronische componenten aanwezig zijn. Hierdoor is de motor waarschijnlijk voor een redelijk bedrag te produceren zonder al te veel ruimte in te nemen. Wel moet hij nog uitgerust worden met een reductie en generator voor elektriciteit opwekking. Op de bovengenoemde website wordt al verwezen naar deze unit en is ook te vinden op: http://www.free-energy-info.co.uk/Wang.pdf

Inmiddels zijn er bedragen afgesproken met de uitvinder voor de koop van de tekeningen en de knowhow en daarna voor een bedrag als de unit eenmaal bewezen heeft dat hij doet wat ervan wordt verwacht. Het probleem is hierbij echter dat we geen kat in de zak willen kopen dus dat we pas willen betalen als we zeker weten dat we daadwerkelijk zo’n unit hebben die doet wat hij moet doen. We hebben deze man dan ook uitgenodigd om naar Nederland te komen en hier onder zijn leiding deze motor te bouwen, te testen, enz. Een alternatief is geboden om in China speciaal voor ons zo’n apparaat te bouwen, daar te testen en na goedkeuring naar Nederland te laten komen.

In zijn laatste mail heeft hij ons echter laten weten dat hij niet naar Nederland “kan” komen en dat het ook niet mogelijk is om daar een unit te bouwen en mee te nemen naar Nederland omdat deze simpelweg niet uitgevoerd kan worden. We verzinnen nu nieuwe opties omdat ik echt het vertrouwen heb dat deze unit de meeste potentie heeft voor onze doelstellingen van alles wat ik inmiddels gezien heb. Hij heeft aangegeven dat zijn prototypen, die momenteel in een lab van een universiteit in Beijing getest worden, in mei ten toon gesteld gaan worden. In ieder geval een optie om daar dan heen te gaan. Een andere optie is om hem nu al te bezoeken om op een goede manier hem persoonlijk te ontmoeten, beter te leren kennen en verschillende alternatieven verder te bespreken.

Als het lukt om een dergelijke unit naar Nederland te krijgen dan moeten er nog allerlei zaken geregeld worden voordat hij definitief in productie genomen kan worden zoals:

  • netkoppeling mogelijk maken ook al kan hij ook standalone draaien want er is geen “input” nodig,

  • certificering, dus officiële goedkeuring, is belangrijk,

  • het elimineren van eventuele kinderziekten,

  • verdere optimalisering om de grootste energiedichtheid te bereiken,

  • het testen op gebruiksvriendelijkheid wat betreft bv. geluid- en warmte-productie,

  • alle eigenschappen zodanig leren kennen dat verschaling naar zowel kleiner als groter mogelijk is.

  • enz.

Ondertussen heb ik ook nog diverse andere contacten met uitvinders en uitvindingen die ook potentie hebben. Echter daar is nog meer tijd mee gemoeid. Het is nu eenmaal niet mogelijk om ijzer met handen te breken.

Ook zullen jullie je mogelijk afvragen hoe het met de financiële situatie van de Stichting FreeEnergy4All is gesteld na de oproep in december 2010?
Welnu er is tot nu toe een bedrag geschonken van Euro 12.000,- en dit is uiteraard niet voldoende om de rechten voor een Vrije Energie unit te kunnen kopen. Wel hoopten we met de oproep over meer middelen te kunnen beschikken. Daarom stellen we het nog steeds op prijs als je alsnog een gift zou doen welke later in mindering wordt gebracht bij de aankoop van een VE-unit. Zie alle voordelen hiervan in de 4e nieuwsbrief op de website.

Inmiddels zijn we ook op zoek naar grotere investeerders en er blijkt dat men in het algemeen niet staat te springen om in ons project te stappen (hoe aantrekkelijk ook!) zo lang er nog geen definitief werkend apparaat is, want dat overtuigt pas echt. Toch hebben we inmiddels goede contacten kunnen leggen met mensen die al wel willen investeren zodra aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan. Om dit daadwerkelijk te realiseren wordt momenteel hard aan gewerkt.

Indien je interesse hebt om zelf in grotere bedragen te participeren tegen aantrekkelijke voorwaarden laat ons dit dan weten. We zullen je dan de voorwaarden daarvoor graag toesturen. Zo worden er certificaten vanaf €10.000,- beschikbaar gesteld en wordt er gestreefd naar maximale zekerheid.

Ook hebben we een verzoek tot financiële ondersteuning ingediend bij de Stichting Doen. Daarnaast onderzoeken we nog alternatieve financieringsbronnen vanuit de overheid.
Wij danken jullie voor de vele positieve reacties die we regelmatig ontvingen en we blijven er voor gaan, ja, in dienst van het grote geheel.

Wordt vervolgd…….!

.

Warme groet,
Het bestuur van Stichting FreeEnergy4All,
Voorzitter: Dick Korf
Penningmeester: Hans Steenbeek,
Secretaris: Peter Klaren