3e nieuwsbrief 20-11-’10 vrije energie units.

Ik ben net terug van een FreeEnergy-congres+workshop in Coeur d’Alene/Idaho/USA wat mede de reden is om jullie nu op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. Hierbij dus een up-to-date informatie.

Hoewel je misschien ervaart dat er weinig schot in de ontwikkelingen zijn ervaar ik juist dat er zich de afgelopen tijd een behoorlijke versnelling in de ontwikkeling op Vrije Energie gebied is.

Zo werd ik net voordat ik naar de States ging uitgenodigd mee te gaan naar Z’Frankrijk om daar een ca 15kW-unit te gaan bekijken! Dit bezoek gaat nu ergens in december plaatsvinden.

Ook ben ik op het spoor van een Chinese uitvinder die NB op de World-Exposition in Shanghai (duurde tot 31 okt.) een hele compacte unit (diameter 40cm en H=30cm) heeft gepresenteerd die maar liefst 5kW zou produceren! Ik kwam er te laat achter anders was ik daar ook heen gegaan. Ik heb inmiddels wel contact met hem alleen mijn Chinees laat nog wat te wensen over…. Maar ja, het spreekwoord zegt: “de aanhouder wint” Als er meer over bekend is horen jullie dat. Zie onder voor meer informatie: “Verwijzingen”.

Uit mijn vorige nieuwsbrief is op te maken dat ik gekozen heb om een werkgroep op te richten die zelf Vrije Energie Units gaat ontwikkelen.

De achtergrond hiervoor is dat ik inmiddels diverse werkende Vrije Energie-units heb gezien maar dat de uitvinders dermate verblind zijn door dollartekens dat er geen echte zaken mee te doen zijn. Dit wordt nog extra onderstreept doordat men wel vrije energie-units heeft ontwikkeld maar deze units vaak nog niet echt productierijp zijn. Dit bleek b.v. ook weer tijdens mijn bezoek aan de Lutec-motor in Australië.

Hoewel ik vrij hoge verwachtingen van het congres in Amerika had, omdat daar de meest bekende mensen op dit gebied op zouden treden zoals Peter Lindemann en John Bedini, ben ik toch behoorlijk teleurgesteld over zowel de presentaties, de organisatie en wat er tentoongesteld werd. Dit laatste had vooral te maken met het laten zien van units van John Bedini die gevoed worden door accu’s om ook weer accu’s op te laden waardoor er steeds geswitcht moet worden tussen volle en lege accu’s. Ik heb niets met dit soort oplossingen, ik zoek een apparaat dat direct op het net aangesloten kan worden en genoeg energie levert (ca. 3kW) om thuis zowel de behoefte aan elektrische energie te dekken als de warmte voor de CV. Ook de 2 persoonlijke gesprekken die we hadden met Peter Lindemann waren weinig hoopgevend ondanks dat hij de indruk vestigde dat hij “alles” zou weten over Vrije Energie, incl. gedetailleerde computerprogramma’s…..

Met de ervaringen tot nu toe, en na de diverse bezoeken All over the World, bevestigde dit laatste bezoek mij weer in de these: we moeten het zelf doen. En wat gebeurt er dan? Dan komen we tijdens het congres met hele bijzondere mensen in contact, ook van All over the World, die “graag” met ons willen samenwerken in een platform “Vrije Energie” om dit vanuit Nederland van de grond te tillen.

Ik werd niet alleen getroffen door hun reeds uitgebreide knowhow al op dit gebied maar ook de veelzijdigheid en de levensovertuiging een bijdrage te willen leveren aan het gezondzijn van moeder aarde en alle levende wezens op deze aarde: waaaauw!!

Om deze nieuwe ontwikkeling op gang te brengen zijn we bezig een internationaal team te vormen om dus zelf VE-units te gaan ontwikkelen.

Omdat het heel tijdrovend is om dit alleen maar in de vrije tijd en in het weekend te doen is het de bedoeling om enkele mensen hiervoor fulltime aan het werk te krijgen met als basis Nederland.

Door mijn bezoek aan het congres in de USA is deze aanpak nog meer bevestigd n.l. dat Nederland de beste plaats is gezien alle verhalen van repressie waarmee we in de States om de oren werden geslagen, terecht of niet.

Inmiddels is er ook een “Stichting FreeEenergy4All” opgericht, zonder winst oogmerk, en het verzoek voor een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) is inmiddels verleend waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting, zowel voor particulieren (ink.belasting) als bedrijven (vennootschapsbelasting).

Hoe een en ander te financieren, hoe de organisatie in grote lijnen er uit gaat zien en hoe je zelf kunt gaan bijdragen horen jullie in een volgend nieuwsbrief.

Tegelijkertijd is het van belang dat het aantal belangstellende mensen dat zich heeft ingeschreven op de website www.FreeEnergy4All.nl zich sterk gaat uitbreiden om een zo groot mogelijk aantal geïnteresseerden te gaan bestrijken.