8e Nieuwsbrief 15-08-’11

Het is al weer enige tijd geleden sinds jullie de laatste (7e) nieuwsbrief hebbent ontvangen waarin vermeld werd dat ik samen met een collega naar China ben geweest en we daar de licentie voor een Vrije Energie magneten motor hebben gekocht van Mr. Wang ShenHe. Inmiddels is er veel gebeurd en hierover een update in deze 8e nieuwsbrief.

Tijdens ons bezoek in China konden we de door Mr. Wang ontwikkelde motor niet te zien krijgen. In China had hij de motor namelijk verkocht aan een bedrijf dat geen pottenkijkers wilde. Vooral hierdoor hebben wij slechts een relatief klein bedrag betaald voor de initiële overdracht van de licentie met de specifieke knowhow. Wel heeft Mr. Wang toegezegd om een set “afgeschermde” magneten alsmede een speciale vloeistof aan ons op te sturen zodat wij de unit konden bouwen. Zodra wij een werkend apparaat hebben en het vervolgens productierijp gemaakt hebben, ontvangt Wang aanvullende bedragen, die veel groter zijn dan de eerste ‘aanbetaling’.

Desondanks komt hij de tot nu toe gemaakte afspraken niet na. Een mede mogelijke reden hiervoor is zijn opname in een ziekenhuis i.v.m. een hersentumor.

Eén en ander houdt ons echter niet tegen om zelf creatief aan de slag te gaan met alternatieve materialen om zo stap voor stap inzicht te krijgen in de mogelijke werking van zijn uitvinding die we de “Wang-motor” hebben genoemd.

We hebben sterk de indruk dat hij heel specifiek materiaal gebruikt rondom de magneten om het magnetische veld in bepaalde richtingen af te schermen. Dit houdt in dat je bv. alleen gebruik maakt van de afstotende werking van de magneten en de aantrekkende werking afschermt. Dit door hem te leveren materiaal hebben we nu vervangen door koper omdat dit in een dynamisch proces ook bijzondere eigenschappen heeft en ook afscherming zou (kunnen) leveren.

Afgelopen donderdag 11 aug’11 waren we zover dat we de eerste test hebben kunnen doen (zie de foto’s hieronder). Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een elektromotor, die aan het net gekoppeld is en de Wang-motor aandrijft. Indien de Wang-motor het zou “doen” dan voorkomen we tegelijkertijd hiermee dat hij “op hol” zou kunnen slaan. Ook is de unit zodanig uitgevoerd dat de stator teruggetrokken kan worden uit de rotor waardoor het mogelijk is om de unit ook weer te kunnen stoppen.

Het resultaat was helaas nog niet positief. De voorlopige conclusie is dat het gebruikte koper om het magnetische veld af te schermen niet de beoogde werking heeft. We willen proberen om het specifieke afschermende materiaal alsnog te pakken te krijgen en hiermee vervolgproeven doen. Ook staat de vraag nog steeds open in hoeverre de specifieke vloeistof in het apparaat wel echt noodzakelijk is. Nader onderzoek is hiervoor vereist. We blijven hierin volharden en geloven in de vinding zolang het tegendeel niet is bewezen.

Inmiddels hebben we hele mooie financiële toezeggingen voor verdere ontwikkelingen zodra we een werkend protype hebben. We gaan hiervan pas gebruik maken als er werkelijk een werkend apparaat is en niet eerder. Ook kan het financiële scenario er anders uit gaan zien als we deels op eigen analyse een werkend apparaat hebben kunnen bouwen terwijl Mr. Wang duidelijk in gebreke is gebleven. Dit houdt in dat we dan ook niet bereid zijn om hem het volle pond te betalen zoals in eerste instantie met hem was overeengekomen. De toekomst zal het leren.

Voor mensen die de ontwikkeling en ontsluiting van Vrije Energie in Nederland verder willen ondersteunen bestaat er (in de toekomst) de mogelijkheid om te participeren in de vorm van certificaten van aandelen in een nog op te richten werkmaatschappij. Verdere informatie hierover is bij ons op te vragen. Vooralsnog worden de uitgaven (d.w.z. alleen de aanschaf van materialen e.d., dus geen gewerkte uren) voor de ontwikkeling gedekt door de vele schenkingen. Wij ervaren deze bijdragen als zeer hartverwarmend en uiterst motiverend om vol gas door te gaan met deze zo revolutionaire ontwikkeling ten behoeve van het grote geheel. Nogmaals dank hiervoor!

Energierijke groet,
namens het team FreeEnergy4All,
Dick Korf
Voorzitter FE4All